Zapraszamy do udziału w konkursie wniosków na realizację działania „Wsparcie działalności społecznej w samorządach”

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego ogłasza konkurs wniosków na realizację działania „Wsparcie działalności społecznej w samorządach”, który jest środkiem planu wzmacniania działań organizacji pozarządowych i wspólnotowych w latach 2017-2019.

Cel konkursu: Promocja samodzielności wspólnot wg miejsc zamieszkania (ich części lub kilku miejscowości zamieszkania), zadowalanie ich potrzeb publicznych, wzmacnianie zintegrowania członków i wzajemnego zaufania, działalności społeczności, stworzenie możliwości dla organizacji społecznych, religijnych, innych organizacji pozarządowych uczestniczenia w podjęciu decyzji, mających na celu zaspokojenie potrzeb publicznych.
Wnioskodawcy: Organizacje społeczne i organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na terenie rejonu wileńskiego.
Wniosek projektu: Musi być przygotowany do realizacji działań w jednej z gmin, skoncentrowany na zaspokojeniu potrzeb publicznych wspólnoty danej gminy, umacnianiu działalności wspólnoty.

Razem z wnioskiem projektu należy przedstawić:

• Kopię dokumentów założycielskich wnioskodawcy (kopię regulaminu, statutu, umowy o założeniu);
• Kopię certyfikatu rejestracyjnego osoby prawnej;
• W przypadku, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany nie przez jego kierownika – kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu wnioskodawcy, oryginał lub należycie poświadczoną kopię;
• Listę członków organizacji wspólnoty;
• Jeśli projekt jest realizowany z partnerem, kopię umowy/porozumienia o współpracy;
• Ofertę komercyjną;
• Inne dokumenty według życzenia wnioskodawcy.

Przygotowanie wniosków: Wnioski przygotowuje się na podstawie opisu planu wzmacniania działań organizacji pozarządowych i wspólnotowych, środka realizacji planu Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2017-2019 instrumentu „Wsparcie działalności społecznej w samorządach”, są przedstawiane wyłącznie w zatwierdzonej formie.
Protokoły rozszerzonych posiedzeń sołectw rejonu wileńskiego można znaleźć na stronie internetowej Samorządu, w rubryce Sołectwa.

Wnioski są składane: w okienkach Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego od 7 września 2017 r. do roku 15 września 2017 r. (włącznie).

Osoba kontaktowa: Aleksandra Černiauskienė, doradca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Wilna, e-mail: mail aleksandra.cerniauskiene@vrsa.lt , tel. (8 5) 275 19 52, ul. Rinktinės. 50, Wilno (II piętro, gabinet 216).