Rozpoczęły się Dni Ponarskie na Wileńszczyźnie

116
W Ostrej Bramie została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. Józef AszkiełowiczFot. Marian Paluszkiewicz

19 września, rozpoczęły się uroczystości ponarskie na Wileńszczyźnie, które potrwają do 24 września. O godz. 11.00 w Ostrej Bramie została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. Józef Aszkiełowicz.

– W ciągu tego roku udało się nam ściągnąć nowych członków. Dziś mamy około 100 osób. Jedni odchodzą do Domu Bożego, inni dochodzą do nas. W styczniu dużą grupą byliśmy na Oratorium Ponarskim w Wilnie. Pomysłodawcą oratorium jest Edward Trusewicz. Cieszymy się bardzo, że jest dzisiaj z nami. W trakcie załatwiania jest postawienie pomnika ponarskiego w Warszawie na cmentarzu. Cieszymy się, że tu jesteśmy i że ciągle wydłużamy nasz pobyt. Teraz, razem z dniem podróży, będziemy pełne siedem dni. 25 czerwca odsłanialiśmy kolejną Tablicę Ponarską w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie. Fundatorką jest śp. Renata Buśko, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, urodzona w Wilnie Maria Wieloch..

Stowarzyszenie Rodzina Ponarska co roku organizuje akcję pamięci zagłady wilnian – Polaków i Żydów. Podobnie jak w latach poprzednich, obecna delegacja z Polski liczy prawie 30 osób. Celem organizacji jest upowszechnianie wiedzy o zbrodni ponarskiej i ocalenie jej od zapomnienia.

Stowarzyszenie Rodzina Ponarska co roku organizuje akcję pamięci zagłady wilnian – Polaków i Żydów Fot. Marian Paluszkiewicz

– Ten rok jest dla nas szczególny. Obchodzimy 75. rocznicę zamordowania około 100 osób, młodzieży gimnazjalnej, licealnej i pomaturalnej rozstrzelanej w maju 1942 roku. Modląc się z nimi, zginął ks. Świrkowski, który rękoma związanymi drutem kolczastym tę młodzież błogosławił. A młodzież ginęła z okrzykiem „Niech żyje wolna Polska!” – mówiła Maria Wieloch.
Podczas pobytu w Wilnie Rodzina Ponarska odwiedzi wszystkie miejsca związane ze zbrodnią katyńską. 20 września, w Dniu Konferencji Ponarskiej, zostaną złożone kwiaty pod Tablicą Ponarską w Domu Kultury Polskiej. W czwartek Rodzina Ponarska odwiedzi Ejszyszki i Soleczniki, w piątek złoży kwiaty przy bramie więzienia na Łukiszkach. Główne obchody odbędą się 23 września w kwaterze polskiej na Ponarach.
Założycielka Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Helena Pasierbska, całe swoje życie poświęciła ujawnianiu prawdy o zagładzie Polaków w Ponarach w latach 1941-1944. Sama była więźniem na Łukiszkach. Tak pisała w swej książce „Ponary i inne miejsca męczeństwa na Wileńszczyźnie w latach 1941-1944”: „Mam osobiste zaangażowanie, wynikające z zobowiązania wobec moich koleżanek i kolegów, którzy ponieśli przedwczesną, męczeńską śmierć, podczas gdy ja pozostałam, pomimo że mogłam podzielić ich los…”
Kontynuatorem dzieła śp. Heleny Pasierbskiej jest obecna prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, Maria Wieloch. W Ponarach został zamordowany jej ojciec. Był więźniem na Łukiszkach, potem na ul. Ofiarnej (byłej siedzibie gestapo i litewskiej Saugumy), aż 18 lutego 1943 roku podzielił los zamordowanych Polaków wileńskich. A byli wśród nich księża, profesorowie uniwersytetu, naukowcy, lekarze, młodzież studencka, gimnazjaliści, członkowie organizacji Związek Wolnych Polaków czy działający w konspiracji AK-owcy.

Dni Ponarskie organizowane są przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Związkiem Polaków na Litwie. Partnerem wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej.

PROGRAM OBCHODÓW
20 września
17.30-20.00 – Konferencja Ponarska, Dom Kultury Polskiej w Wilnie (Naugarduko 76)
„Zbrodnia Ponarska – tragiczna konsekwencja okupacji Wileńszczyzny” – wykład profesora Uniwersytetu Gdańskiego, pracownika Oddziału IPN w Gdańsku dr. hab. Piotra Niwińskiego; prapremiera filmu Bronisława Bubiaka „Ponary – nóż w serce”; wystąpienia gości; złożenie kwiatów pod Tablicą Ponarską; poczęstunek

21 września
13.30 – oddanie hołdu Żołnierzom AK na cmentarzu w Ejszyszkach.
17.00-19.30 – Konferencja Ponarska, Centrum Kultury w Solecznikach (Vilniaus 48)
„Zbrodnia Ponarska – tragiczna konsekwencja okupacji Wileńszczyzny” – wykład profesora Uniwersytetu Gdańskiego, pracownika Oddziału IPN w Gdańsku dr. hab. Piotra Niwińskiego; prapremiera filmu Bronisława Bubiaka „Ponary – nóż w serce”, prezentacja działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, poczęstunek

22 września
9.30 – złożenie kwiatów przy bramie wileńskiego więzienia na Łukiszkach.
10.00 – złożenie kwiatów pod obeliskiem przy Muzeum Ofiar Ludobójstwa przy ul. Ofiarnej w Wilnie, zwiedzanie muzeum Memoriał Ponarski, oddanie hołdu Ofiarom Zbrodni Narodowości Żydowskiej; uczestnictwo Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w litewskich, państwowych uroczystościach Dnia Zagłady Żydów.

23 września
11.00 – Kwatera Polska w Ponarach: wystąpienia gości, uroczysta polowa msza święta, apel pamięci, złożenie kwiatów, zwiedzanie muzeum.

24 września
10.30 – kościół pw. Ducha Świętego w Wilnie (Dominikonų g. 8) – msza święta w intencji Ofiar Zbrodni w Ponarach, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Romualda Świrkowskiego, proboszcza parafii w latach 1941–1942, zamordowanego w Ponarach 5 maja 1942 r.

 

 

1 KOMENTARZ

 1. O tym trzeba pamiętać. Przy okazji uroczystości Ponarskich trzeba do tego wracać bo jest to ukrywane i przemilczane. Oto dokument.
  Pracownicy służby więziennej na Łukiszkach w służbie Niemców od ich wejścia do Wilna w czerwcu 1941:
  Arsztikis Stasys, Draubulis Stasys, Grigalewiczius Stasys, Korskaka Jakubas,
  Kudirka Jonas, Lukoszewiczius Wincas, Paszkiewiczius Wytautas, Reimorys Stasys,
  Rimkiewiczius Jonas, Saczewiczius Mieczys. Skiejwalas Jonas, Staszkiewiczius Petras, Stuczinskas Stasys, Szimkunas Zigmas, Tiszkiewiczius Antanas, Tiszkiewiczius Juozas, Wainginis Petras, Zdanawiczius Juozas, Żembinkas Wytautas,
  Żikaras Jonas,
  Pracownicy więzienia na Łukiszkach :
  Naczelnik: Ugienskis Juozas ,
  Zastępca naczelnika : Grunskis Jonas ,
  Kierownik administracji: Jamelkis Pranas
  Dział dyżurnych od 1941 : Urbonaitis Juozas, Żelwis Pranas, Stuczinskas Stasys,Repejka Wiktoras,Sacewiczius Mieczys,Skeiwalas Jonas, nadzorcy :Serapinas Jonas, Barusewiczius Jupzas, Barysas Wytautas, Bekeszaus Kazys,Cedwilas Stasys, Draubulis Stasys, Grigalewiczius Stasys, Gudanawiczius Mikas, Iwanauskis Bronius, Iwaszkiewiczius Pietras,Karabas Antanas,Kareckas Kazys,Kareckienie Elena, Korsakas Jakubas, Kupczys Leopoldas, Lepeszka Jonas, Litwinskas Prana\s, Lucaitis Petras, Arkiewiczius Juozas, Matulauskas Jonas,Matulis Bolius, Miżutawiczius Robertas, Ostrauskas Kostas, Praulis Stasys,Paszkiiewiczius wytautas, Paszkiewiczius Pranas, Paulauskas Jonas, Pauluskas Wladas, Petraszka Romualdas, Reimorys Stasys, Rimkiewiczius Jonas,Rudinka Antanas, Ruszcica Leonas, Sawickas Wytautas, Smeta Wytautas, Siauczunas Petras,Stankiwiczienie Matilda , Stankus Karolis, Staniewiczius Petras, Szimkunas Zigmas,
  Szukis Apolinaris,Taraszkiewiczius Antanas, Tiszkiewiczius Antanas, Tuszas Bronius, Waiginis Petras, Wajczulonis Ignas, Walużis Petras, Wilkielis Waclowas, Zambinskas
  Wytautas, Zdanowiczius Juozas, Żemajtinie Urszule, Zirkas Jonas …..
  Bartusewiczoius Kazys, Bastijokas Jonas,Błużas Jonas, Bolna Jonas,Brazataitis Pranas,Brazis Wincas, Budrys Stasys,Bulewinas Jonas,Czaplikas Kazys, Czekulonis
  Waclowas, Czekulonis Ksaweras,Czesnulis Tomas,Garnis Wytautas,Gawienauskas Stasys, Girdenis Ignas, Gławickas Wladas, Grieże stasys, Grigorawiczius Bronius,Griżus Jonas. Jakielaitis Kazys, Jeczys Feliuksas, Kałpokas Kazys, Kapinkas
  Stasys, Karnackienie Adele,Karlonas Wincas, Kaziukonis Juozas, Klewinskas Antanas, Klimanowiczius Jonas,Klukas Juozas, Knabikas Juozas, Kondratowiczius Jonas, Kopustas Stasys, Kozakiewiczius Leonas, Kondrotas Aleksas, Kurewiczius Juozas, Losewiczius Antanas, Lukoszewiczius Wincas, Legenis Jonas, Maciulewiczius Adilfas, Mackiewiczius Bolius, Maczulantis Jonas, Maksimawiczius Monika, Magelinskas Stasys, Misiukonis Pranas, Miszelkis Kazys, Nargiela Petras.Obelewiczius Pranas, Olszauskas Stasys, Olszauskas Wladas, Pałubinas Powiłas,
  Parulienie Ona, Pieczulis Kazys, Pociejunas Juozas, Poszkaitis Kazys, Puodżunas Petras, Radkiewiczius Andrius, Rutkauskas Ignas, Sabulis Antanas, Sałnaite Emilia,Sargiełaite Wanda, Semkowskas Jakubas, Silafertas Edwardas, Silżewiczius Antanas, Simanewiczius Antanas, Siniszkiewiczius Jonas, Skiwelis Juozas, Stailiulonis Juozas, Stapulonis Antanas, Stieponawiczius Kazys, Strażnickas Juozas,Swedas Jonas, Tomuszunas Antanas, Tamulis Jeronimas, Taraszkiewiczius Wincas, Tauktus Pranas,Urbanawiczius Stasys, Warkulewiczius Juozas, Wersznickas Władys, Wieliczka Antanas,Wielwis Silwestras,Wilkinis Antanas, Wiszkielis Jonas, Wrublauskas Mikołas,Zabrauskas Petras, Żukauskas Stasys.

Comments are closed.