Perspektywiczne plany młodego polityka

Robert Duchniewicz pomyślnie łączy pracę prawnika z działalnością polityczną Fot. Marian Paluszkiewicz

Mieliśmy ostatnio przyjemność gościć w redakcji młodego polityka. Robert Duchniewicz jest radnym rejonu wileńskiego oraz przewodniczącym rejonowego oddziału socjaldemokratów. 26-letni polityk jest najmłodszym przewodniczącym oddziału partii socjaldemokratycznej.

– Do oddziału należą osoby różnych narodowości. Razem tworzymy, że tak powiem, oddział multikulturowy. W partii, na czele której stoi prezes Gintautas Paluckas, nie czuję żadnego dyskomfortu ze względu na swą narodowość – zaznacza Robert.

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu im. Michała Romera, pracę jako prawnik pomyślnie łączy z działalnością polityczną.
– O tym, że wybrałem studia prawnicze, zadecydował również fakt, że w rodzinie mamy kilku prawników. Wydaje mi się także, że jest to perspektywiczny kierunek. Obecnie pracuję jako prawnik w Departamencie Mniejszości Narodowych przy rządzie RL. Jako jedyny prawnik w tej instytucji przygotowuję przetargi, projekty ustaw aktów prawnych – mówi młody polityk.

Nie ukrywa, że działalność polityczna bardziej go inspiruje.
– Od zawsze miałem lewicowe poglądy, bliskie są mi podstawowe zasady socjaldemokracji. Już na studiach postanowiłem wstąpić do Partii Socjaldemokratycznej. Na rozmowę wstępną przyszedłem nie mając żadnych protekcji i zostałem przyjęty. Bardzo szybko udało mi się
zaangażować w działalność partyjną, którą rozpocząłem w socjaldemokratycznej organizacji młodzieżowej. Organizowaliśmy m.in. akcje społeczne i patriotyczne, pomagaliśmy ludziom – opowiada Robert Duchniewicz.

– Po wyborach w 2015 roku nie trafiłem do rady samorządowej, byłem czwarty na liście, od razu za kreską. Jednak w partii zaszły pewne zmiany i od wiosny jestem radnym. Moim celem jako przewodniczącego oddziału jest wzmocnienie pozycji socjaldemokratów w radzie samorządu, gdzie stanowimy mniejszość. Staramy się współpracować z przedstawicielami wszystkich partii politycznych. Jednak sprawą priorytetową jest rozstrzyganie problemów nurtujących mieszkańców naszego rejonu – to asfaltowanie dróg, oświetlenie, tworzenie nowych miejsc pracy, modernizacja sektora zdrowia, szkół, przedszkoli, doskonalenie systemu finansowania rejonu wileńskiego. Doszedłem do wniosku, że potrzebne jest większe zaangażowanie starostwa, samorządu w problemy mieszkańców. Przecież dążymy do wspólnych celów – kontynuował polityk.

Swoją przyszłość wiążę z rodzinnymi stronami.
– Pochodzę ze wsi Kabiszki pod Niemenczynem, ukończyłem tu Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego. Gdy zaangażowałem się w działalność społeczną i polityczną, zrozumiałem, że jest sporo kwestii, które należy rozstrzygnąć. W przyszłości chciałbym założyć rodzinę. Pomyślałem, więc, że chcę, aby moje dzieci mogły pójść do dobrej polskiej szkoły. Do wygodnego życia potrzebna jest rozwinięta infrastruktura, dobre drogi, pozwalające na komfortowy dojazd samochodem. Chciałbym, żeby miejscowość, z której pochodzę i w której zamierzam mieszkać, jak i nasze całe państwo, w perspektywie stały się miejscami pięknymi i przyjaznymi ludziom, gdzie wszystko, co jest potrzebne, będzie w zasięgu ręki. Postanowiłem więc działać, żeby to wszystko osiągnąć – dzieli się swymi planami radny.

Robert Duchniewicz został wybrany na przewodniczącego partyjnego Komitetu Wspólnot Narodowych.
– Jestem pewien, że działalność Komitetu przyniesie sporo korzyści dla Polaków na Litwie. Jesteśmy na etapie tworzenia nowego programu, w którym znajdzie się także projekt ustawy o mniejszościach narodowych. Obecnie pomoc mniejszościom narodowym jest utrudniona przez to, że na Litwie nie istnieje tego rodzaju ustawa. Dla przykładu w Polsce taka ustawa została uchwalona. Z nowym prezesem naszej partii przyszła także bardziej stanowcza wola polityczna. Będziemy działać również w kwestii rozstrzygnięcia pisowni nazwisk i nazw miejscowości. Jesteśmy otwarci na różne propozycje i wnioski naszych obywateli – podsumował Robert Duchniewicz.