Rozszerzono krąg rekompensat dla odbiorców energii cieplnej

1 czerwca 2017 r., w dniu zniesienia ulgi podatku od wartości dodanej energii cieplnej i po wejściu w życie ustawy Republiki Litewskiej o zmianach, dotyczących społecznego wsparcia pieniężnego dla osób niezamożnych, mieszkańcom rejonu wileńskiego w sezonie grzewczym będą rekompensowane koszty ogrzewania mieszkania, przekraczające 10 procent różnicy dochodów pomiędzy osobami wspólnie mieszkającymi lub wielkości dochodów osoby pojedynczej i dochodów wspólnie mieszkających osób wspieranych przez państwo.

Od 1 października 2017 r. mieszkańcy, do których domów ciepło jest dostarczane w sposób scentralizowany, a opłata za ogrzewanie przekracza 10 procent różnicy dochodów pomiędzy wspólnie mieszkającymi osobami lub posiadanymi dochodami osoby samotnej a wspólnymi dochodami osób wspieranych przez państwo w rozmiarze na osobę (tj. posiadany dochód osoby / rodziny – 102 euro na osobę) x 0,1 = kwota, którą będzie płaciła sama osoba). W sprawie odszkodowania za energię cieplną może zwrócić się do gminy (starostwa) według miejsce zamieszkania lub za formę prośby – podania wypełnić w sposób elektroniczny za pośrednictwem Systemu informatycznego wsparcia społecznego dla rodzin (Socialinės paramos šeimos informacinę sistemą (SPIS)). Wysokość odszkodowania obliczana jest przez instytucję dostarczającą ciepło. Preliminarną kwotę odszkodowania można obliczyć za pomocą kalkulatora rekompensat za ogrzewanie mieszkania.

Informujemy, że rekompensaty kosztów ogrzewania, kosztów wody pitnej i kosztów ciepłej wody są przyznawane zgodnie z Ustawy Republiki Litewskiej o Pieniężnej Pomocy Społecznej dla Osób Niezamożnych:
– ubiegającym się o rekompensatę kosztów ogrzewania po raz pierwszy, prawo do tego wsparcia zostanie ustalone na podstawie tego, czy posiadany wspólny majątek osób mieszkających lub osoby żyjącej w pojedynkę nie przekracza norm ustalonych w ustawie. W przypadku braku zmian dane dotyczące posiadanego majątku są dostarczane i oceniane co 12 miesięcy;

– u ubiegających się o rekompensatę kosztów ogrzewania będą sprawdzane warunki, ustalone w art. 8 ustawy, zgodnie z którymi osoby żyjące razem lub żyjący samotnie mają prawo do pieniężnej pomocy społecznej;
– w celu obliczenia rekompensaty dla mieszkania wskazanego w prośbie – podaniu obowiązują następujące normatywy:
– wymagany normatyw dla osób, które zadeklarowały swoje miejsce zamieszkania w mieszkaniu lub dla osób wynajmujących mieszkanie: 50 metrów kwadratowych na jedną osobę; 38 metrów kwadratowych dla pierwszej wspólnie mieszkającej osoby; 12 metrów kwadratowych dla drugiego współmieszkającego; 10 metrów kwadratowych dla trzeciego i kolejnego wspólnie mieszkającego. Te powierzchnie są ustalane według pomiarów kadastrowych;
– osoba uprawniona do odszkodowania w zadeklarowanym miejscu zamieszkania lub w wynajmowanym mieszkaniu, lub wspólnie mieszkające osoby, uprawnione do odszkodowania i deklarujące swoje miejsce zamieszkania w różnych budynkach, muszą wybrać jeden z domów, za które byłyby wypłacane odszkodowania.