W osiedlu Mariampol oficjalnie otwarto system zaopatrzenia w wodę i oczyszczalnię ścieków

Szef spółki „Nemėžio komunalininkas” przyjął symboliczny klucz do nowo wybudowanego urządzenia wodociągowego oraz oczyszczalni ścieków Fot.: vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego, dbając o dobrobyt i zdrowie społeczeństwa, jakość wody pitnej i niezawodne zaopatrzenie w nią, odpowiednie odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych, a także stan ekologiczny środowiska skutecznie wdraża projekty rozwoju infrastruktury gospodarki wodociągowej.

10 października w osiedlu Mariampol rejonu wileńskiego odbywała się prezentacja i rozpoczęcie działania „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w osiedlu Mariampol rejonu wileńskiego według projektu „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków (w osiedlach Skojdziszki, Mariampol, Rukojnie rejonu wileńskiego) i uroczyste otwarcie urządzeń wodociągowych i oczyszczania ścieków.
Uroczystość otwarcia obiektu rozpoczęła się od Mszy św., w trakcie której proboszcz parafii pw. Przemienienia Chrystusa w Porudominie ksiądz Mirosław Balcewicz zwrócił uwagę na ważność czystej wody w naszym życiu i szczerze podziękował władzom rejonu wileńskiego, które zawsze dbają o zdrowie i dobre samopoczucie swoich mieszkańców.
Uczestnicząca w otwarciu obiektu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wyraziła zadowolenie, że w rejonie wileńskim pojawia się coraz więcej obiektów tego typu, które są ważne dla dobrobytu nas wszystkich. Korzystając z okazji, mer nawoływała mieszkańców do podłączenia się do sieci zaopatrzenia w wodę i segregowania odpadów, które sprawiają, że nasze środowisko życia staje się czystsze i bezpieczniejsze, poprawia się jakość naszego życia.

Aby pocieszyć się osiągnięciami, przybyli też do miejscowi mieszkańcy i goście honorowi: poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, radna Mirosława Klim, zastępca dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Albert Narwojsz, kierownik Wydziału Gospodarki Terenowej Mirosław Romanowski z zastępcą Olą Łukaszewicz, wójt gminy Mariampol Andrzej Żabiełowicz, dyrektor ZSA „Nemėžio komunalininkas” Wiktor Tankielun, kierownik Działu Projektów Gospodarki Wodociągowej Agencji Zarządzania Projektami Vidas Stašauskas, kierownik projektów Działu Projektów Gospodarki Wodociągowej Edita Sadauskienė i inni gości.
Poseł na Sejm Czesław Olszewski gratulował zebranym doskonale zrealizowanego i tak potrzebnego dla rejonu wileńskiego projektu. W dniu obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego poseł na Sejm złożył życzenia wszystkim zgromadzonym, podziękował za kompetentną pracę i wręczył dla mer bukiet kwiatów.
Urządzenia do oczyszczania ścieków w osiedlu Mariampol zrekonstruowano w ramach realizacji projektu „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w rejonie wileńskim (w osiedlach Skojdziszki, Mariampol, Rukojnie)” wykorzystując wsparcie Unii Europejskiej. W maju 2014 r. podpisano umowę zlecenie na wykonanie prac z grupą zjednoczonej działalności SA „Panevežio statybos trestas” i ZSA „ Irdaiva”. Łączna kwota umowy wyniosła 2 323 652,31 euro.

Wydajność urządzenia wodociągowego wynosi 312 metrów sześciennych na dobę, będzie obsługiwało 260 domów, tj. 754 mieszkańców. Wydajność oczyszczalni ścieków sięga 183 m sześc. na dobę i będzie w stanie obsługiwać 254 domy, tj. 736 mieszkańców.
W wyniku realizacji tego projektu oczekuje się zwiększenia dostępności usług wodociągowych i oczyszczania ścieków oraz efektywności systemu w rejonie wileńskim. Wszystkim obecnym i nowo dołączonym mieszkańcom będzie dostarczana wody pitna lepszej jakości, a za pomocą nowoczesnego sprzętu i specjalnych technologii ścieki będą właściwie przetwarzane i oczyszczane do wyznaczonych parametrów, dlatego do środowiska będą odprowadzane tylko ścieki oczyszczone i wolne od substancji szkodliwych dla środowiska.
Do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych może dołączyć się 249 mieszkań, tj. 722 mieszkańców. Obecnie 45 nowych mieszkań (130 mieszkańców) dołączono do nowo zbudowanych sieci, mieszkańcy są spokojni z tego powodu, że używają czystej i bezpiecznej wody.

W celu rozwoju infrastruktury Samorząd ze swojego budżetu w 2016 r. łącznie przydzielił 1 156 408,32 euro. Wspomniana kwota jest prawie 2 razy większa niż w 2015 r., gdy na rozwój infrastruktury gospodarki wodociągowej na terenie rejonu wileńskiego przeznaczono 635 093,20 euro.
Samorząd będzie w dalszym ciągu według możliwości finansowych przyczyniać się do poprawy jakości dostarczanej wody pitnej. W 2017 r. planuje zainstalować urządzenia do uzdatniania wody w 11 kolejnych osiedlach: we wsi Sużany, we wsi Orwidowo (gmina Bezdany), w Rzeszy (gm. Awiżenie), we wsi Czerwony Dwór (gm. Rzesza), we wsi Syrwidziszki (gm. Niemenczyn), we wsi Dobromyśl (gm. Szaterniki), we wsi Rakańce (gm. Mariampol) i po dwa urządzenia w Czarnym Borze i Ławaryszkach.