W Samorządzie gościł Ambasador Republiki Białoruś na Litwie

Goście z ambasady spotkali się z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść i doradcą mera Aleksandrą Černiauskienė Fot.: vrsa.lt

10 października w Samorządzie Rejonu Wileńskiego z oficjalną wizytą przebywał Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Białoruś na Litwie Aleksander Korol i doradca do spraw handlu i kwestii gospodarczych Aleksandr Ignatenko. Goście spotkali się z mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marią Rekść i doradcą mera Aleksandrą Černiauskienė.

Podczas spotkania mer opowiedziała gościom o rejonie wileńskim, jego wyrazistym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, działalności Samorządu, perspektywach rozwoju, planach, o ścisłej współpracy i pomyślnie wspólnie realizowanych projektach z Oszmiańskim Komitetem Wykonawczym i Radą Deputowanych Rejonu Wołożyńskiego.
Samorząd Rejonu Wileńskiego z Radą Deputowanych Rejonu Wołożyńskiego wspólnie zamierza przedstawić wniosek projektu „Rekonstrukcja targowiska w Rudominie, zapewniająca rozwój rolników i małych przedsiębiorstw”, zgodnie z programem współpracy transgranicznej Łotwa – Litwa – Białoruś na lata 2014-2020.
Doradca Ambasadora Republiki Białoruś na Litwie do spraw handlu i kwestii gospodarczych Aleksandr Ignatenko podziękował za zaproszenie do udziału w organizowanym w Samorządzie 12 października br. spotkaniu Samorządu Rejonu Wileńskiego i Izbą Handlu, Przemysłu i Rzemiosła m. Wilna, podczas którego będą omówione możliwości działalności gospodarczej i finansowania działalności.
Uczestnicy spotkania umówili się, aby kontynuować współpracę, podtrzymywać więzi partnerstwa nawiązane pomiędzy Samorządem Rejonu Wileńskiego i rejonami Oszmiańskim i Wołożyńskim, propagować sprzyjające warunki biznesu dla przedstawicieli współpracujących rejonów.
Mer przybyłym gościom wręczyła książki o inwestycjach rejonu wileńskiego, dziedzictwie sakralnym i najczęściej odwiedzanych miejscach turystycznych rejonu wileńskiego oraz prospekty informacyjne. Ambasador w uznaniu za ciepłe przyjęcie wręczył mer symboliczne prezenty z Białorusi.