Indeks samorządów Litwy: rejon wileński wśród najlepszych

Wilno po raz trzeci z rzędu znalazło się na pierwszym miejscu wśród sześciu tzw. dużych samorządów. Fot. Marian Paluszkiewicz

Litewski Instytut Wolnego Rynku (LIWR) po raz siódmy opublikował doroczny indeks samorządów kraju.

Samorząd rejonu wileńskiego, w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym, wspiął się aż o 5 pozycji i zajął 6. miejsce wśród 54 samorządów rejonowych.
Indeks samorządu rejonu solecznickiego w porównaniu z 2016 r. też jest wyższy. Przed rokiem samorząd ten plasował się na 48. pozycji, obecnie dzieli miejsce 44-46 z rejonami jurbarskim oraz kielmskim. Wśród samorządów rejonowych przoduje rejon kłajpedzki. Na kolejnych pozycjach plasują się rejon kowieński, palandzki, druskiennicki, mażejkiajski.

Najgorzej w rankingu wypadły samorządy – ignaliński, malacki, pokrojski, jezieroski, janiski.
W sześciu dużych samorządach po Wilnie kolejno zajęły miejsca Kłajpeda, Kowno, Szawle, Poniewież i Olita.

Wilno zdobyło palmę pierwszeństwa pomimo największego długu ze wszystkich dużych samorządów Litwy.
– Zadecydowały o tym przede wszystkim inwestycje zagraniczne, dzięki którym stolica stała się centrum ekonomicznym kraju, z dużą aktywizacją działalności gospodarczej. Zmniejsza się bezrobocie, maleje również liczba beneficjentów do zasiłków socjalnych. Wskaźniki statystyczne dodatnie wpływają na sytuację ekonomiczną w stolicy – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Aistė Čepukaitė, specjalistka z LIWR.

Pod względem inwestycji zagranicznych Wilno przoduje, ale dług samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca pozostaje największy w kraju.
– Dwie trzecie wszystkich inwestycji zagranicznych wpłynęło do stolicy. Taka sytuacja tworzy korzystne warunki dla biznesu, wzrasta liczba nowych miejsc pracy, chociaż budżet stołeczny obciążony jest długiem – dodała Aistė Čepukaitė.

W tym roku samorząd rejonu wileńskiego pod kierownictwem mer Marii Rekść zdobył 62 punkty ze 100 możliwych oraz zajął 6. pozycję w rankingu.
– Cieszy nas fakt, że notowania naszego samorządu wzrosły. Sytuacja ekonomiczna zdecydowanie z roku na rok jest coraz lepsza. Pod względem inwestycji znajdujemy się na czwartym miejscu wśród 54 samorządów rejonowych. Cena ogrzewania została zmniejszona, polepsza się sytuacja w dziedzinie opieki społecznej, zmniejszyła się liczba beneficjentów do zasiłków socjalnych i rekompensat za ogrzewanie czy liczba osób długotrwale bezrobotnych. Nasi mieszkańcy mają mniejsze niż w innych samorządach podatki na ziemię i nieruchomości – zaznaczyła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Maria Rekść.

Rejon wileński, w porównaniu z sąsiednimi samorządami, wykazuje większą część kosztów przeznaczonych na usługi socjalne przy zakupach usług organizacji pozarządowych od samorządu oraz wyższą liczbę wydanych zezwoleń na budowę.
– Na 1 000 mieszkańców wydaliśmy w ubiegłym roku 14 pozwoleń na budowę, gdy tymczasem średnia krajowa w tym sektorze stanowi 6,5. Za zezwolenie prowadzenia przedsiębiorczości mieszkaniec naszego rejonu płaci 74 euro, gdy średnia krajowa stanowi 117 euro – zaznaczyła mer samorządu rejonu wileńskiego.
W rejonie wileńskim z roku rok zwiększa się ilość mieszkańców. Już od pewnego czasu obserwuje się stały wzrost liczby przedsiębiorstw w rejonie, zwiększa się liczba wydawanych zaświadczeń przedsiębiorczości. Młode rodziny i przedsiębiorców do osiedlania się w rejonie wileńskim wabią niższe podatki, przytulne i malownicze środowisko, a także bliskość stolicy.