Więcej

  W indeksie Samorządów Litwy Samorząd Rejonu Wileńskiego ma tendencję wzrostu

  Czytaj również...

  Siódmy rok z rzędu Instytut Wolnego Rynku Litwy publikuje indeksy dużych i małych samorządów, odzwierciedlające osiągnięcia za rok, zrealizowane cele, informuje mieszkańców o zmieniającej się sytuacji i jednocześnie pozwala na monitorowanie i ocenę rozwoju oraz czerpanie najlepszych praktyk z innych samorządów.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego od ubiegłego roku wspiął się o 5 pozycji, a w tym roku zajął 6. miejsce wśród 54 małych Samorządów Litwy, wobec tego cieszy się z uzbieranych 62 punktów ze 100. Według badania Instytutu Wolnego Rynku Litwy Samorząd Rejonu Wileńskiego tylko o jeden punkt pozostaje w tyle za dzielącymi 4-5 miejsca Samorządami Druskiennik i Możejek.
  Wśród najlepiej ocenionych dziedzin samorządu rejonu wileńskiego drugi rok z rzędu – inwestycje i rozwój. Samorząd Rejonu Wileńskiego poprzez zapewnienie sprzyjających warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów z 54 małych samorządów zgromadził 68 punktów i zajął 3 miejsce. Oceniając inwestycje materialne i bezpośrednie inwestycje zagraniczne na jednego mieszkańca, liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców Samorząd Rejonu Wileńskiego uzyskał 67 punktów i zajął 4. miejsce.

  Zgodnie z analizą indeksu samorządów „Samorząd Rejonu Wileńskiego był jednym z nielicznych, do którego w 2016 roku przybyło więcej ludzi, aby żyć i pracować, niż wybyło. Przyczynił się do tego wzrost aktywności gospodarczej regionu. Liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w samorządzie w 2016 r. osiągnęła 25 (średnia 21), tymczasem w roku 2015 ta liczba wynosiła 23. Według wydanych pozwoleń na budowę Samorząd Rejonu Wileńskiego jest w ogóle jednym z liderów. W 2016 r. na 1000 mieszkańców wydano prawie 14 zezwoleń (średnia- 6,5)”.
  Wysoką pozycję dla rejonu wileńskiego pomogła uzyskać również dobrze oceniona dziedzina finansów. Oceniwszy średnią podatku gruntowego i podstawowych taryf podatku nieruchomości, a także średnią opłatę za zaświadczenia przedsiębiorczości, samorząd zgromadził 71 punktów i zajął 5. miejsce.

  Wyniki badań wskazują, że Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 6. miejsce za przejrzyste i celowe wykorzystywanie posiadanych funduszy budżetowych. Zdaniem mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, samorząd pożycza tylko na realizację projektów inwestycyjnych nie więcej niż jest dozwolone, a długi są zawsze zwracane na czas.
  Dobrą wiadomością jest to, że tworzenie nowych miejsc pracy przyczynia się do zmniejszania długookresowych bezrobotnych i odbiorców zasiłków społecznych. Po ocenie tych wskaźników Samorząd Rejonu Wileńskiego znalazł się na 6. miejscu.
  Z 54 małych samorządów Samorząd Rejonu Wileńskiego w dziedzinie edukacji po ocenie wyników państwowych egzaminów dojrzałości, utrzymania infrastruktury w porównaniu do nauczania i in. zajął 10 miejsce.

  „Cieszymy się, że corocznie wzrasta indeks Samorządu Rejonu Wileńskiego. Te świetne wyniki są powiązane z poprawą sytuacji gospodarczej rejonu, z umiejętnością oszczędzać pieniądze podatników, z przejrzystym wykorzystywaniem środków budżetowych, zmniejszeniem kosztów świadczenia usług grzewczych, poprawą sytuacji w zakresie zdrowia i opieki społecznej, zmniejszeniem liczby beneficjentów zasiłków, bezrobotnych i liczby osób długookresowych bezrobotnych. W dziedzinie inwestycji wyprzedzamy 51 samorządów i zajmujemy czwarte miejsce wśród 54 małych samorządów, wyznaczając jedną z najniższych opłat za zaświadczenia przedsiębiorczości” – cieszyła się z wyników indeksu mer.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...