W indeksie Samorządów Litwy Samorząd Rejonu Wileńskiego ma tendencję wzrostu

Siódmy rok z rzędu Instytut Wolnego Rynku Litwy publikuje indeksy dużych i małych samorządów, odzwierciedlające osiągnięcia za rok, zrealizowane cele, informuje mieszkańców o zmieniającej się sytuacji i jednocześnie pozwala na monitorowanie i ocenę rozwoju oraz czerpanie najlepszych praktyk z innych samorządów.

Samorząd Rejonu Wileńskiego od ubiegłego roku wspiął się o 5 pozycji, a w tym roku zajął 6. miejsce wśród 54 małych Samorządów Litwy, wobec tego cieszy się z uzbieranych 62 punktów ze 100. Według badania Instytutu Wolnego Rynku Litwy Samorząd Rejonu Wileńskiego tylko o jeden punkt pozostaje w tyle za dzielącymi 4-5 miejsca Samorządami Druskiennik i Możejek.
Wśród najlepiej ocenionych dziedzin samorządu rejonu wileńskiego drugi rok z rzędu – inwestycje i rozwój. Samorząd Rejonu Wileńskiego poprzez zapewnienie sprzyjających warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów z 54 małych samorządów zgromadził 68 punktów i zajął 3 miejsce. Oceniając inwestycje materialne i bezpośrednie inwestycje zagraniczne na jednego mieszkańca, liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców Samorząd Rejonu Wileńskiego uzyskał 67 punktów i zajął 4. miejsce.

Zgodnie z analizą indeksu samorządów „Samorząd Rejonu Wileńskiego był jednym z nielicznych, do którego w 2016 roku przybyło więcej ludzi, aby żyć i pracować, niż wybyło. Przyczynił się do tego wzrost aktywności gospodarczej regionu. Liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w samorządzie w 2016 r. osiągnęła 25 (średnia 21), tymczasem w roku 2015 ta liczba wynosiła 23. Według wydanych pozwoleń na budowę Samorząd Rejonu Wileńskiego jest w ogóle jednym z liderów. W 2016 r. na 1000 mieszkańców wydano prawie 14 zezwoleń (średnia- 6,5)”.
Wysoką pozycję dla rejonu wileńskiego pomogła uzyskać również dobrze oceniona dziedzina finansów. Oceniwszy średnią podatku gruntowego i podstawowych taryf podatku nieruchomości, a także średnią opłatę za zaświadczenia przedsiębiorczości, samorząd zgromadził 71 punktów i zajął 5. miejsce.

Wyniki badań wskazują, że Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 6. miejsce za przejrzyste i celowe wykorzystywanie posiadanych funduszy budżetowych. Zdaniem mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, samorząd pożycza tylko na realizację projektów inwestycyjnych nie więcej niż jest dozwolone, a długi są zawsze zwracane na czas.
Dobrą wiadomością jest to, że tworzenie nowych miejsc pracy przyczynia się do zmniejszania długookresowych bezrobotnych i odbiorców zasiłków społecznych. Po ocenie tych wskaźników Samorząd Rejonu Wileńskiego znalazł się na 6. miejscu.
Z 54 małych samorządów Samorząd Rejonu Wileńskiego w dziedzinie edukacji po ocenie wyników państwowych egzaminów dojrzałości, utrzymania infrastruktury w porównaniu do nauczania i in. zajął 10 miejsce.

„Cieszymy się, że corocznie wzrasta indeks Samorządu Rejonu Wileńskiego. Te świetne wyniki są powiązane z poprawą sytuacji gospodarczej rejonu, z umiejętnością oszczędzać pieniądze podatników, z przejrzystym wykorzystywaniem środków budżetowych, zmniejszeniem kosztów świadczenia usług grzewczych, poprawą sytuacji w zakresie zdrowia i opieki społecznej, zmniejszeniem liczby beneficjentów zasiłków, bezrobotnych i liczby osób długookresowych bezrobotnych. W dziedzinie inwestycji wyprzedzamy 51 samorządów i zajmujemy czwarte miejsce wśród 54 małych samorządów, wyznaczając jedną z najniższych opłat za zaświadczenia przedsiębiorczości” – cieszyła się z wyników indeksu mer.