Region przyjazny turystom i inwestorom

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Fot. Bartosz Cirut

Za nami bardzo udane lato na Warmii i Mazurach. Starania gospodarzy województwa, aby ten region przyciągał turystów przez cały rok, przynoszą efekty. A urozmaicona baza noclegowa jest pełna gości także poza ścisłym sezonem. O atrakcjach regionu rozmawiamy z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego.


– Panie marszałku, turystyka to nadal koło zamachowe regionalnej gospodarki?

– Faktem jest, że na Warmii i Mazurach mamy wielki potencjał do uprawiania prawie każdego rodzaju aktywności, dlatego turystyka stała się ważną – choć oczywiście nie jedyną – gałęzią gospodarki, a także sposobem na rozwój ekonomiczny i społeczny regionu. Pracujemy w oparciu o strategię rozwoju turystycznego województwa, angażując w to znaczną część funduszy unijnych i potencjał instytucjonalny. Do rozwoju turystycznego używamy także machiny promocyjnej, by osiągnąć optymalne efekty. Skutek jest taki, że szczególnie Mazury mają silną i rozpoznawalną markę, ale i Warmia zaczyna być postrzegana jako atrakcja, szczególnie pod względem dziedzictwa kulturowego, historycznego, a co za tym idzie także turystycznego. Zależy nam, aby zapraszać nie tylko turystów, także inwestorów.

– „Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć” – to hasło przewodnie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

– Tak, i dodajemy: niezależnie od wieku, wykształcenia, stanu posiadania, pochodzenia, miejsca zamieszkania, płci. Bo w centrum wszystkich działań samorządu województwa jest człowiek. Naszym celem są działania skierowane przede wszystkim na wzrost gospodarczy, innowacyjność, na współpracę z inwestorami, lokalnymi samorządami, sferą nauki. Wszystko to z jednoczesnym poszanowaniem natury.

– Region słynie z nieskażonego środowiska, możliwości zdrowego życia, inwestycji w zielone technologie, najsmaczniejszej i najzdrowszej żywności, ekologicznego rolnictwa. Czy stąd wzięło się kolejne hasło „Warmia i Mazury. Zdrowe życie. Czysty zysk”?

– Wzięło się ono z analizy naszych najmocniejszych stron i obserwacji potrzeb zarówno osób już u nas mieszkających, jak i tych, które na Warmii i Mazurach zechcą zamieszkać i zainwestować. Zgodnie z tym hasłem pokazujemy, że w naszym regionie otoczenie ułatwia harmonijną i efektywną pracę. Potencjalnym inwestorom w kraju i zagranicą prezentujemy walory gospodarcze związane z możliwościami pomocy publicznej, jakie niosą istniejące w regionie strefy ekonomiczne czy parki naukowo-technologiczne, wspieramy też rozwój kluczowych dla województwa inteligentnych specjalizacji gospodarczych. Zrównoważony rozwój oparty o produkcję, przetwórstwo i usługi to obecnie azymut regionu.

– Czym, poza możliwością harmonijnego połączenia pracy z wypoczynkiem i wygodnym życiem oraz korzystania z walorów przyrody, region przyciąga inwestorów?

– Mamy dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne – Warmińsko-Mazurską i Suwalską. Działa w nich obecnie ponad 180 firm. Ich granice ciągle się poszerzają. Funkcjonują trzy parki naukowo-technologiczne zlokalizowane w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Wsparciem służą też m.in. izby gospodarcze, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego, centra transferu technologii, ośrodki doradztwa, instytucje finansowe. Również nasz Regionalny Program Operacyjny jest przede wszystkim nastawiony na wsparcie przedsiębiorczości, na projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Chcemy, żeby za jego sprawą gospodarka regionu stała się bardziej konkurencyjna. Tu też są ogromne możliwości dla przedsiębiorców.

– Czy wizja zapisana w strategii znajduje potwierdzenie w faktach?

– Jak najbardziej. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, że wszystko, czego potrzeba do życia, mamy w jednym miejscu. Tu pracujemy i tu odpoczywamy. Minuty dzielą nas od miejsc, gdzie po pracy można znaleźć wytchnienie, jakiego inni doznają dopiero na wczasach. Na Warmii i Mazurach swobodnie można zaspokoić potrzeby kulturalne, prężnie działają teatry, filharmonia, mamy szeroką ofertę edukacyjną. Nasz region stwarza kompleksowe warunki do życia. Dzięki licznym inwestycjom w infrastrukturę transportową, a także uruchomieniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury znacznie poprawiła się zewnętrzna dostępność komunikacyjna województwa – również z innymi regionami Europy. Wszystko to jest potwierdzeniem, że strategia, którą obraliśmy jest słuszna.

– Czy mieszkańcy Wilna i okolic mogą się u państwa czuć miło i bezpiecznie?

– Warmia, Mazury, Powiśle – cały nasz region to tygiel kultur, tradycji, wyznań. Szczególnie idee, problemy czy wspomnienia związane z Kresami, z Wileńszczyzną, cieszą się na Warmii i Mazurach nieustającym zainteresowaniem i wielkim szacunkiem. Towarzyszą im zwykle tęsknota i refleksja nad istotą polskiego losu, znaczeniem indywidualnej i narodowej pamięci, złożonością relacji między jednostką a historią. Żyją wśród nas ludzie, których losy splotły się dwukrotnie, za pierwszym razem na Wschodzie, a za drugim tutaj, na Warmii i Mazurach. Zatem łączą nas więzy historyczne, często rodzinne i za każdym razem te spotkania mają taki miły, ciepły, familijny charakter.