Wybrano nowego przewodniczącego Komisji Języka Litewskiego

Audrys Antanaitis zajął stanowisko szefa Komisji Języka Litewskiego Fot. Marian Paluszkiewicz

Sejm poparł kandydaturę Audrysa Antanaitisa na stanowisko szefa Komisji Języka Litewskiego oraz zatwierdził jej skład. Podczas posiedzenia, które odbyło się 21 listopada, kandydata zgłoszonego przez rządzący Związek Chłopów i Zielonych w tajnym głosowaniu poparło 58 posłów, 25 głosowało przeciwko, 4 – wstrzymało się od głosu.

Audrys Antanaitis jest redaktorem nacjonalistycznego portalu alkas.lt, który opowiada się przeciwko uprawomocnieniu pisowni nielitewskich nazwisk. Przed kilkoma miesiącami portal ten ogłosił listę „listę zdrajców języka litewskiego” z nazwiskami posłów popierających przyjęcie ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk z użyciem liter niewystępujących w litewskim alfabecie.
Jarosław Narkiewicz poseł z ramienia AWPL-ZChR, członek sejmowego komitetu oświaty i nauki nie brał udziału w tajnym głosowaniu.
– Każda kandydatura na to stanowisko była by kontrowersyjna, dlatego postanowiłem nie głosować. Dla mnie sprawą priorytetową, w której brałem aktywny udział, było wybranie 17 członków komisji. Nie ukrywam, że mój głos ostatecznie zadecydował o tym, by w jej skład nie weszły osoby, które swoimi działaniami mogły zaszkodzić interesom mniejszości narodowych Litwy.

Jarosław Narkiewicz

Poza tym nie chciałem uczestniczyć w tajnym głosowaniu, żeby nie zostało to interpretowane jako interwencja w interesy międzypartyjne litewskich partii.
Chodzi o to, że konserwatyści wystąpili przeciwko kandydaturze Antanaitisa, który rzekomo ma działać na niekorzyść mniejszości narodowych. W związku z tym powstaje pytanie, dlaczego ta polityczna siła, która będąc u władzy tylko szkodziła interesom mniejszości narodowych raptem tak zaczęła o nie dbać. Nasuwa się więc myśl, że konserwatyści mieli na to stanowisko swego kandydata – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Jarosław Narkiewicz.
Przed decydującym głosowaniem w sejmie Audrys Antanaitis został zaproszony na posiedzenie sejmowej frakcji konserwatystów. Doszło jednak do słownej przepychanki – posłowie zapytali go o słynną „listę zdrajców”. Antanaitis oświadczył, że nie ma nic wspólnego z opublikowaniem tej listy i opuścił salę.

Jarosław Narkiewicz zaznaczył, że decydującym argumentem w decyzji nie brania udziału w głosowaniu było poparcie premiera Saulisa Skvernelisa dla Antanaitisa.
– Premier niejednokrotnie wypowiadał się o chęci ulepszenia warunków mieszkających tutaj Polaków, dlatego zaakceptowanie przez niego kandydatury Antanaitisa pozwala przypuszczać, że działalność komisji na czele z nowym przewodniczącym będzie sprzyjać naszym interesom. Chodzi tu także o rozstrzygnięcie kwestii oryginalnej pisowni nielitewskich imion i nazwisk na głównej stronie paszportu – podkreślił poseł.
Nowy skład komisji może mieć decydujące znaczenie na decyzję w kwestii pisowni nielitewskich imion i nazwisk. Zasady pisowni poszczególnych polskich imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach reguluje właśnie Państwowa Komisja Języka Litewskiego. Zgodnie z zatwierdzonymi przez nią zasadami imię „Anna” ma być zapisywane jako „Ana”, „Joanna” jako „Joana”, a nazwisko „Dąbrowski” jako „Dombrovski”.