EFHR dba o prawa człowieka – Twoje prawa!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest zawsze na czasie ze zmianami w prawie krajowym i na bieżąco aktualizuje ulotki informacyjne o przysługujących społeczeństwu prawach.

Tym razem EFHR zaktualizowała trzy ulotki –  krótki przegląd zakresu działalności Fundacji począwszy od jej założenia („O EFHR”), informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej („Centrum Pomocy Prawnej”) oraz o prawie do wpisu imienia i nazwiska w oryginale („Oryginalna pisownia imion i nazwisk – skorzystaj ze swojego prawa”).

Celem rozpowszechniania aktualnych materiałów informacyjnych o prawach człowieka, w szczególności dla mniejszości narodowych w kraju oraz dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego, jest uświadomienie społeczeństwa o przysługujących im prawach.
Ulotka informacyjna o działalności Fundacji dostosowana jest do różnych odbiorców oraz pokazuje rozbudowany obszar działalności EFHR.
Ponadto, ulotki informacyjne są rozpowszechnianie na licznych wyjazdach oraz szkoleniach. Dzięki temu, EFHR funkcjonuje jako aktywny, pomocny i widoczny punkt porad prawnych.

Wśród sporządzonych przez Fundację ulotek można wyodrębnić następujące: „Nie wahaj się zwracać w języku ojczystym” – ulotka przedstawia różne sytuacje prawne oraz informuje o przysługujących prawach językowych w instytucjach państwowych, sądach oraz w życiu codziennym.
„Zakaz dyskryminacji – poznaj swoje prawa” – informuje o definicji oraz przyczynach możliwej dyskryminacji oraz możliwych krokach prawnych, które pomogą w zwalczaniu dyskryminacji w życiu publicznym.
„Poznaj swoje prawa jako pracownik – krótki przewodnik” przedstawia prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika.
„Nie bój się swojej narodowości” przedstawia możliwość wpisu narodowości w paszporcie Republiki Litewskiej oraz o przysługujących prawach porozumiewania się w języku ojczystym w dziedzinie oświaty i w życiu codziennym.
Ulotki już są zaktualizowane, dlatego prosimy przedstawicieli szkół, bibliotek, centrów wielofunkcyjnych oraz innych instytucji państwowych o kontakt z Fundacją drogą telefoniczną (+370 691 50 822) lub mailową (info@efhr.eu) w celu rozpowszechnienia ulotek, by móc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.
Rozpowszechnienie ulotek jest nieodpłatne.
Wszystkie ulotki są dostępne na stronie internetowej  www.efhr.eu/ulotki-efhr  albo w siedzibie Fundacji przy ul. J. Dobkevičiaus 6, Wilno.

EFHR