Już dwadzieścia lat gimnazjum w Bezdanach ozdabia imię Juliusza Słowackiego

Na uroczystości zgromadzili się administracja gimnazjum, uczniowie, rodzice, byli absolwenci i nauczyciele, goście honorowi, przyjaciele i partnerzy gimnazjum Fot. Ryszard Sudenis

17 listopada w gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach odbywała się impreza, poświęconą 20. rocznicy nadania imienia gimnazjum. Na uroczystości zgromadzili się administracja gimnazjum, uczniowie, rodzice, byli absolwenci i nauczyciele, goście honorowi, przyjaciele i partnerzy gimnazjum.

Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od mszy św., którą odprawił proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia ks. Arūnas Mitkevičius.
Aby złożyć życzenia społeczności gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, przybyli wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko, poseł na Sejm Czesław Olszewski, radni, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, goście z Uniwersytetu Wrocławskiego, wójt gminy Bezdany Michał Janczewski i kierownicy sąsiednich placówek oświatowych.
Na początku imprezy dyrektor gimnazjum Wiesława Wojnicz serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym za wsparcie i troskę, za to, że przybyli, aby razem uczcić ten piękny jubileusz. Zgromadzonym gościom podczas imprezy pokazano krótki film, zapoznający z historią gimnazjum, działalnością i osiągnięciami uczących się tu uczniów. W udekorowanej i wypełnionej sali odśpiewano hymn gimnazjum, uroczyście wniesiono sztandar gimnazjum.
Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko w swoim imieniu i w imieniu mer Marii Rekść pogratulowała społeczności gimnazjum z okazji pięknego jubileuszu i podziękowała za szczerą i troskliwą pracę, codzienne wysiłki, wręczyła pamiątkowy upominek. Zastępca mera nie kryła wdzięczności dla nauczycieli, którzy tu pracowali i pracują, zaszczepiają uczniom gimnazjum najważniejsze wartości i wiedzę, formują ich osobowości.
Przybyły na tę piękną uroczystość Czesław Olszewski, pozdrawiając społeczność gimnazjum wręczył kwiaty i prezent. Wyraził zadowolenie, że gimnazjum w Bezdanach jedno z pierwszych placówek oświatowych w rejonie wileńskim, które otrzymało imię patrona.

Uczniowie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach przygotowali imponujący program artystyczny. Fot. Ryszard Sudenis

Kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz najbardziej zasłużonych nauczycieli gimnazjum nagrodziła dyplomami dziękczynnymi.
Uczniowie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach przygotowali imponujący program artystyczny, w którym nie zabrakło pieśni, tańców i wierszy. Zgromadzeni goście mogli oglądać i podziwiać występy uczniów różnych grup wiekowych Gimnazjum w Bezdanach.
Pierwsza szkoła w Bezdanach została założona w 1904 roku, a w 1998 roku ze szkoły podstawowej stała się szkołą średnią.
Każdego roku na odbywającej się Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury uczniowie gimnazjum w Bezdanach osiągają dobre wyniki, to ukazuje ich szacunek i miłość do swej kultury i języka. Gimnazjum ma wiele tradycji, a jedna z nich jest powiązana z patronem gimnazjum Juliuszem Słowackim. Każdego roku gimnazjum organizuje dyktando im. Juliusza Słowackiego, w którym uczestniczą nie tylko wychowankowie gimnazjum w Bezdanach, ale także uczniowie innych sąsiednich placówek oświatowych.
W gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach aktywnie działa chór „Nutka”, który w tym roku obchodził swoje 20-lecie i kółko dramatyczne „Skrzat”, które w 2018 roku też ukończy 20 lat.
Gimnazjum cieszy się, że ma wielu przyjaciół i partnerów za granicą. W tym roku gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach wraz ze szkołami z Polski bierze udział w projekcie „Impresje patriotyczne”.
Na uroczystości zgromadzili się administracja gimnazjum, uczniowie, rodzice, byli absolwenci i nauczyciele, goście honorowi, przyjaciele i partnerzy gimnazjum Fot. Ryszard Sudenis