Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podziękowała przedstawicielom ministerstwa za uwagę wobec spraw socjalnych dotyczących wszystkich mieszkańców rejonu Fot. vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedził Minister Ochrony Społecznej i Pracy
1 grudnia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego z oficjalną wizytą przebywali Minister Ochrony Społecznej i Pracy Linas Kukuraitis i doradczyni Ministra Kristina Paulikė. Goście spotkali się z kierownikami wydziałów administracji, instytucji i organizacji pozarządowych.

Przybyłych przedstawicieli ministerstwa spotkała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, która podziękowała za zainteresowanie dziedziną społeczną rejonu wileńskiego, mieszkającymi i pracującymi tu ludźmi, uczącymi się dziećmi i młodzieżą. Mer Maria Rekść w swoim wystąpieniu podkreśliła, że w rejonie wileńskim działa wiele ośrodków i instytucji, zawsze gotowych do udzielenia pomocy dla rodziców i dzieci, dla samotnych osób starszych, osób doświadczających wykluczenie społeczne.
Specjaliści administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego opowiedzieli o usługach socjalnych, świadczonych rodzinom, osobom niepełnosprawnym, zapoznali z potrzebą świadczenia tych usług, otwarcie mówili o wyzwaniach związanych z pracą.
„Staramy się w każdy piątek odwiedzić Samorządy, ponieważ szczerze wierzę, że współpraca ministerstwa i samorządów jest bardzo potrzebna” – powiedział zebranym Minister Ochrony Społecznej i Pracy Linas Kukuraitis. Minister zaznaczył, że w dziedzinie społecznej są trzy główne kierunki działalności: zmniejszanie ubóstwa i nierówności społecznych, wzmacnianie rodzin i promowanie odpowiedzialności społecznej obywateli. Przedstawiciele ministerstwa opowiedzieli również o zmianach w ustawodawstwie i istotnych realiach reformy opieki instytucjonalnej.

Kierownik Wydziału Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego Irena Ingielewicz przedstawiła uczestnikom spotkania infrastrukturę usług społecznych w rejonie wileńskim, szeroko opowiedziała o rozwoju usług społecznych, założonych centrach, świadczących usługi socjalne, o pomyślnie zrealizowanych projektach społecznych na świadczenie usług rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Samorządzie. Od 2017 roku w rejonu wileńskim jest świadczone integralne wsparcie – społeczna opieka dzienna i opieka nad osobami w domu, a od 2018 r. planowane jest świadczenie kompleksowych usług rodzinie. Ministrowi również opowiedziano o współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi, które świadczą usługi dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.
Przedstawiciele Wydziału Opieki Społecznej Samorządu i Wydziału Ochrony Praw Dzieci przedstawili zakres pracy osób, odpowiedzialnych za dziedzinę socjalną oraz o nadarzających się problemach i wyzwaniach. Zastępczyni kierownika Wydziału Opieki Społecznej Elena Kačanovskienė uczestnikom spotkania opowiedziała o problemach, występujących w organizacji pracy, o rozpoczętej reformie instytucji opieki nad dorosłymi. „Już teraz w rejonie wileńskim w gminie Rukojnie planuje się założyć grupowe domy mieszkalne dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Bardzo aktywnie namawiamy nasze organizacje pozarządowe do świadczenia i prowadzenia takiej działalności” – zaznaczyła Elena Kačanovskienė. Dla dzieci niepełnosprawnych również zaplanowano utworzenie domów mieszkania grupowego w gminie Kowalczuki, ponieważ społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe, aby opiekować się osobami niepełnosprawnymi lub dziećmi, mającymi zaburzenia psychiczne.

Kierownik Wydziału Ochrony Praw Dzieci Silva Lukoševičienė przedstawiła pracę, problemy i wyzwania Wydziału Ochrony Praw Dzieci. Kierownik przyznała, że specjaliści działu z podekscytowaniem i obawą przed niepewnością oczekują na przyszłą reorganizację.
Specjalistka Wydziału Ochrony Praw Dzieci krótko poinformowała o specyfice pracy, problemach i dobrymi praktykami w pracy z rodzinami ryzyka.
Minister Opieki Społecznej i Pracy podziękował za zgodną i otwartą dyskusję i współpracę Samorządu.
Samorząd Rejonu Wileńskiego, dążący do zapewnienia dobrobytu społecznego mieszkańcom rejonu, wspierający najsłabszych członków społeczeństwa zapewnia im otwarte, sprawiedliwe i opiekuńcze wsparcie, tworzy system usług społecznych i instytucjonalnych.