Podczas spotkania – znaczne problemy z bezrobociem i postanowienia dotyczące rozwoju działalności gospodarczej

Jednym z głównych celów spotkania było omówienie wzmacniania współdziałania z pracodawcami Fot. vrsa.lt

28 listopada na zainicjowanym przez wydział rejonu wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy spotkaniu z udziałem przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego, przedsiębiorców i przedstawicieli kształcenia zawodowego rozmawiano o zmniejszeniu bezrobocia i propagowaniu zatrudnienia przy wspieraniu rozwoju działalności gospodarczej.

Jednym z głównych celów spotkania było omówienie wzmacniania współdziałania z pracodawcami w celu dostosowania rozwoju przedsiębiorczości i problemów bezrobocia poprzez aktywne środki polityki rynku pracy.
Przybyłych uczestników spotkania powitała doradczyni mera Samorządu Rejon Wileńskiego Aleksandra Černiauskienė oraz wyraziła zadowolenie z rozpatrywania istotnego i ważnego tematu spotkania, które zwołało wielu przedstawicieli przedsiębiorczości i gmin. Doradca mera wyraziła zadowolenie z czynnych działań i możliwości zmniejszenia stopy bezrobocia w rejonie, a także przypomniała o powstałym i rozwijającym swoją działalność Funduszu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy a także rolnicy i odzyskać pewne koszty.

Kierownik wydziału rejonu wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy Aušra Petrokienė podziękowała wszystkim zebranym, zaprosiła do dyskusji i przyczynienia się do zmniejszenia bezrobocia, przedstawiła główne cele tego spotkania i opowiedziała o trwających w całej Europie dniach europejskich pracodawców, mających na celu pomóc pracodawcom zaopatrzyć się w wykwalifikowaną siłę roboczą oraz zbliżającym się Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych, którego celem jest zachęcenie ludzi do zainteresowania się kształceniem zawodowym.

Biorąca udział w spotkaniu przedstawicielka wydziału rejonu wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy podczas swojego wystąpienia zaprezentowała środki aktywnej polityki rynku pracy, takie jak wspierane zatrudnienie i wsparcie tworzenia miejsc pracy, opowiedziała o projekcie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia.
Przedstawicielka rynków pracy i centrów szkoleniowych w Jerozolimce zapoznała audytorium z możliwościami kształcenia i szkolenia zawodowego, opowiedziała o rzeczywistych korzyściach, płynących z kształcenia podczas zatrudniania i kontynuacji kariery zawodowej.
W końcu przemówień wójtowie gmin i przedsiębiorcy rejonu wileńskiego wraz z prelegentami aktywnie zanurzyli się w dyskusje, przedstawiając swoje uwagi, sugestie i