Samorząd zrekompensuje straty osobom, które ucierpiały od wilków

Każdego roku mieszkańcy rejonu wileńskiego są narażeni na szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne (wilki). W 2017 r. szkody wyrządzone przez wilki są większe niż wcześniej. Aby pomóc mieszkańcom, którzy ucierpieli od wilków, Samorząd Rejonu Wileńskiego zrekompensuje straty spowodowane przez dzikie zwierzęta.

W 2017 roku na terenie rejonu odnotowano osiem przypadków szkód, spowodowanych przez wilki, w których było zarżnięte nawet 36 zwierząt. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy hodujący owce i kozy. Ataki wilków odnotowano w gminach Niemenczyn, Sużany, Miedniki, Czarny Bór, Bujwidze, Majszagoła i Dukszty.
W latach 2017-2018 w rejonie wileńskim dozwolony limit dla upolowania stanowi 30 wilków. Zanim będzie wykorzystany cały limit lat 2017-2018, na wilki nadal można polować (do chwili obecnej jeszcze nie zostało upolowanych 6 wilków).
Po wykorzystaniu dozwolonego limitu na polowanie wilków, „problematyczne” wilki na terytorium  Samorządu rejonu wileńskiego mogą być upolowane za zezwoleniem Agencji Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu zezwolenia można maksymalnie upolować 2 wilki.
Odszkodowanie poniesionych strat wypłaca się za zwierzęta domowe i uprawy rolne. W przypadku szkód spowodowanych przez wilki, mieszkańcy muszą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty spostrzeżenia szkody, powiadomić miejscową gminę zgodnie z miejscem zamieszkania i złożyć pisemną prośbę o ocenę i zrekompensowanie szkody. Straty są pokrywane z Programu wsparcia finansowego na rzecz realizacji środków zapobiegawczych Samorządu. W r. 2017 mieszkańcom rejonu wileńskiego, którzy ucierpieli z powodu ataków wilków, wypłacono 4 978,33 euro.