Coraz więcej mieszkańców wybiera rejon wileński

Największe gminy rejonu wileńskiego według liczby mieszkańców w 2018 r.
Fot. vrsa.lt

Według danych Służby Rejestru Mieszkańców przy MSW Republiki Litewskiej w ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba mieszkańców w Samorządzie Rejonu Wileńskiego każdego roku rośnie.

W 2017 r. swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim zadeklarowało 254 nowych mieszkańców. Według danych z początku stycznia 2018 r. w rejonie wileńskim mieszka około 103 tys. mieszkańców.
W roku 2017 osiedleńcy w rejonu wileńskim najczęściej wybierali część północną i północno-zachodnią rejonu wileńskiego: gminy Awiżenie, Rzesza, Zujuny, Suderwie i Dukszty. Największą tendencję wzrostu liczby mieszkańców w rejonie wileńskim ma gmina Awiżenie, w której liczba mieszkańców w roku 2017 wzrosła o 727 osób, a teraz ogólna liczba mieszkańców gminy wynosi 9 734 mieszkańców.
Wzrostem liczby mieszkańców wyróżnia się również gmina Rzesza. W 2017 roku do gminy Rzesza przybyło 176 nowych osiedleńców. Trzecią gminą, w której stale rośnie liczba mieszkańców, jest gmina Zujuny, gdzie swoje miejsce zamieszkania w 2017 roku zadeklarowało 119 nowych mieszkańców. Tendencję wzrostu liczby mieszkańców w 2017 r. obserwuje się również w gminie Suderwie – 85 mieszkańców, w gminie Mickuny – 36 mieszkańców, w gminie Dukszty – 32 mieszkańców i w gminie Rudomino – 12 mieszkańców.
Zgodnie z danymi z Rejestru Mieszkańców na początku 2018 roku 1009 osób swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało w Samorządzie Rejonu Wileńskiego bez dokładnego adresu.
Największe gminy rejonu wileńskiego według liczby mieszkańców to: gmina Awiżenie (9 734 mieszkańców), gmina Niemież (9 325 mieszkańców), gmina Pogiry (7 539 mieszkańców), gmina Zujuny (7 368 mieszkańców) i gmina Rzesza (6 314 mieszkańców) (tabela 1).
Biorąc pod uwagę potrzeby młodych rodzin, które osiedliły w rejonie wileńskim w 2017 r., w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zrealizowano projekty poprawy infrastruktury placówek oświatowych, na które przeznaczono około 4 mln euro z budżetu Samorządu. Ponadto w 2017 r. prowadzono intensywny dogląd ulic i dróg rejonu wileńskiego. W roku 2017 zrealizowano aż 15 projektów wspólnych inicjatyw, dotyczących asfaltowania dróg i ulic oraz napraw nawierzchni żwirowych o łącznej wartości ponad 1 147 mln euro.