W miasteczku Mejszagoła – plac imienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Dwór Houwaltów w MejszagoleFot. vrsa.lt

26 stycznia 2018 r. na zwołanym w tym roku pierwszym posiedzeniu Rady przyjęto uchwałę o nadaniu placowi przy dworze Houwaltów w Mejszagole imienia tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Lech Kaczyński – wielki przyjaciel Litwy, polski prawnik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Minister Sprawiedliwości, Prokurator, burmistrz Warszawy, polityk, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (r. 2005 – r. 2010), który tragicznie zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wspólnie z prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem byli propagatorami partnerstwa strategicznego Litwy i Polski, wspólnie umacniali przywództwo regionalne państw, promowali wzajemne zrozumienie i wspólność narodów polskiego i litewskiego. Prezydent Lech Kaczyński był wielkim przyjacielem Litwy i wielbicielem Wileńszczyzny, udzielał wszechstronnego wsparcia we wszystkich kwestiach politycznych, wkładał sporo wysiłku w sprawną współpracę między obu krajami.

W 2006 roku prezydenci Polski i Litwy Lech Kaczyński i Valdas Adamkus odwiedzili żyjącego w tym czasie w Mejszagole Patriarchę Wileńszczyzny ks. Prałata Józefa Obrembskiego z okazji jubileuszu 100-lecia, wyrażając szacunek i wdzięczność za wieloletnią posługę duszpasterską. Rada postanowiła także, że upamiętniając pobyt prezydentów obu krajów na Wileńszczyźnie, zostanie zamieszczona tablica pamiątkowa obok muzeum księdza J. Obrembskio w Mejszagole w rejonie wileńskim.
Nadanie imienia Lecha Kaczyńskiego placowi przy dworze Houwaltów w Mejszagole uwieczni wizytę historyczną i historyczną osobowość, która symbolizuje pokój, jedność i przyjaźń obu krajów.