Konferencja Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa z polskimi przedsiębiorcami w Wilnie

Projekt Kapitał Polonii to wielowymiarowe przedsięwzięcie łączące przekaz o charakterze gospodarczym i patriotycznym Fot. Marian Paluszkiewicz

W piątek, 23 lutego w Szkole Podstawowej na Lipówce członkowie Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa spotkali się z przedstawicielami polskiego środowiska przedsiębiorców w Wilnie.

Podczas konferencji została podpisana deklaracja o utworzeniu wileńskiego oddziału Rady jako pierwszego zagranicznego oddziału Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa (RG SWS).

Konferencja odbyła się w ramach projektu Kapitał Polonii, którego celem jest przedstawienie przedsiębiorcom polskim na Litwie celów i założeń projektu oraz przedstawienie nowych informacji o sytuacji ekonomicznej w Polsce. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców na Litwie, którzy są zainteresowani zainwestowaniem w Polsce. Podczas spotkania przedstawiony został skład wileńskiego oddziału oraz jego rola w nawiązaniu współpracy pomiędzy podmiotami małego i średniego biznesu Polski a Litwy, wykreowanie nowych form współpracy i ich propagowanie.

Projekt Kapitał Polonii to wielowymiarowe przedsięwzięcie łączące przekaz o charakterze gospodarczym i patriotycznym. Jak dotąd Rada z sukcesem zrealizowała w jego ramach trzy wizyty zagraniczne.

Akcja Kapitał Polonii jest zgodna z założeniami wynikającymi ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, szczególnie tymi odnoszącymi się do budowania długoterminowego kapitału wspierającego polską gospodarkę.