Podczas realizacji projektów inicjatyw lokalnych, związanych z zatrudnieniem w rejonie wileńskim zrealizowano 7 projektów i utworzono 41 nowych miejsc pracy

Prezentacja projektów inicjatyw lokalnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego
Fot. vrsa.lt

23 marca 2018 r. odbywała się prezentacja projektów inicjatyw lokalnych, zorganizowana przez Wileńską Terytorialną Giełdę Pracy, podczas której zostały omówione projekty zrealizowane w 2017 r. i przedstawione ich rezultaty.

W prezentacji brali udział: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, doradca mera Aleksandra Černiauskienė, kierownik Wydziału Rejonu Wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy Aušra Petrokienė wspólnie z st. specjalistką Viliją Voronavičienė, przedsiębiorcy z rejonu wileńskiego i wójtowie gmin.
Po powitaniu zgromadzonych na prezentacji projektów mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść dziękowała Wileńskiej Terytorialnej Giełdzie Pracy i przedsiębiorcom działających w rejonie wileńskim za ścisłą współpracę, którą najbardziej odczuwają mieszkańcy rejonu. „Dziękuję za pracę i tworzenie nowych miejsc pracy w rejonie wileńskim. Mam nadzieję, że takie spotkania i wspólne projekty jeszcze bardziej umocnią naszą współpracę, przyczynią się do pomyślnego rozwoju waszego biznesu i tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców naszego rejonu” – zwracając się do zgromadzonych powiedziała mer. Mer Samorządu zaakcentowała również działający w Samorządzie Fundusz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rekompensujący wydatki na zakup nowego sprzętu, tworzenie nowych miejsc pracy i celów marketingowych, zapewniających rozwój biznesu w rejonie wileńskim.
Aušra Petrokienė, kierownik Wydziału Rejonu Wileńskiego Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy, podziękowała wszystkim pracodawcom rejonu wileńskiego za partnerstwo, zachęcające do poszukiwania nowych możliwości rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem. Przedstawicielka Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy także krótko zaprezentowała przegląd projektów zrealizowanych w 2017 r. w rejonie wileńskim.
Celem lokalnych inicjatyw zatrudnienia jest połączenie wysiłków społeczności lokalnej i partnerów społecznych, zwiększenie zatrudnienia mieszkańców regionów i rozwijanie lokalnej infrastruktury społeczno-gospodarczej. W 2017 r. w ramach projektu lokalnych inicjatyw zatrudnienia łącznie zrealizowano 12 projektów i utworzono 58 nowych miejsc pracy. W 2017 r. w rejonie wileńskim zrealizowano 7 projektów, utworzono 41 nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w rejonie, co jest dwukrotnie więcej niż w 2016 r. Na realizację projektów zostało przeznaczone 554,5 tys. euro.

Podczas spotkania przedsiębiorcy, którzy pomyślnie zrealizowali projekty lokalnych inicjatyw zatrudnienia w rejonie wileńskim, przedstawili zrealizowane projekty oraz stworzone warunki pracy, opowiedzieli o produkcji i unikatowości prowadzonych działań. Zgromadzeni mogli wziąć udział w dyskusji, zadawać pytania przedstawicielom biznesu i podzielić się najlepszymi praktykami.
Zlokalizowane w rejonie wileńskim spółki, które zrealizowały projekty Lokalnych inicjatyw zatrudnienia:
ZSA „NIROBALT“ – Przedmiot działalności spółki – obróbka metali. Miejsce realizacji projektu – gmina Niemież rejonu wileńskiego. Utworzono 6 nowych miejsc pracy;
ZSA „LITSAS” – Przedmiot działalności spółki – obróbka metali. Miejsce realizacji projektu – gmina Niemież rejonu wileńskiego. Utworzono 7 nowych miejsc pracy;
ZSA „ALTAS KOMERCINIS TRANSPORTAS” – Przedmiot działalności spółki – produkcja autobusów, samochodów specjalnych. Miejsce realizacji projektu – gmina Awiżenie rejonu wileńskiego. Utworzono 7 nowych miejsc pracy;
MB „MARKTEK” – Przedmiot działalności spółki – druk. Miejsce realizacji projektu – gmina Rzesza rejonu wileńskiego. Utworzono 6 nowych miejsc pracy;
ZSA „TERMOEFEKTAS” – Przedmiot działalności spółki – specjalistyczna działalność budowlana. Miejsce realizacji projektu gmina Awiżenie rejonu wileńskiego. Utworzono 7 nowych miejsc pracy;
ZSA „4RACE” – Przedmiot działalności spółki – dogląd techniczny i naprawa pojazdów. Miejsce realizacji projektu – gmina Rzesza rejonu wileńskiego. Utworzono 6 nowych miejsc pracy;
ZSA „VILDIKA” – Przedmiot działalności spółki – produkcja mebli. Miejsce realizacji projektu – gmina Bezdany rejonu wileńskiego. Utworzono 6 nowych miejsc pracy.
Na zakończenie prezentacji przybyli przedsiębiorcy podziękowali Samorządowi i Wileńskiej Terytorialnej Giełdzie Pracy za ich ścisłą i szczerą współpracę w rozwijaniu działalności gospodarczej w rejonie wileńskim. Samorząd przyczynił się do projektu Lokalnych inicjatyw zatrudnienia, udzielając wsparcia przedsiębiorcom z Funduszu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Samorząd Rejonu Wileńskiego z zadowoleniem przyjmuje fakt, że we współpracy z Terytorialną Giełdą Pracy zrealizowano projekty Lokalnych inicjatyw zatrudnienia, które bezpośrednio przyczyniły się do obniżenia poziomu bezrobocia w rejonie wileńskim.