Uczniowie z Bydgoszczy odwiedzili redakcję „Kuriera Wileńskiego”


Bydgoskiej młodzieży towarzyszyły nauczycielki oraz uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Fot. Andrzej Podworski

25 kwietnia naszą redakcję odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy. 21-osobowej grupie młodzieży towarzyszyły nauczycielki, Ewa Jędrzejczak-Taranek i Joanna Dobber-Woźnicka, a także uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”, Robert Mickiewicz, zapoznał gości z historią naszego dziennika, opowiedział o kulisach zawodu dziennikarza.

Młodzież z Bydgoszczy przyjechała na Litwę w ramach projektu „Bydgosko-wileńskie ścieżki Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
– Swoją wizytą kontynuujemy projekt, który trwa od września ubiegłego roku. Właśnie wtedy uczniowie gimnazjum w Niemenczynie przyjechali do naszej szkoły w Bydgoszczy. Teraz, w ramach wymiany, przyjechaliśmy do nich. Jest to młodzież, która należy głównie do szkolnego koła Towarzystwa Miłośników Bydgoszczy. Uczniowie byli wolontariuszami akcji „Mikołajkowa Paczka dla Polaków na Wileńszczyźnie”. W zeszłym roku wraz z radnymi naszego miasta zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla Polaków na Wileńszczyźnie. To była już trzecia z kolei tego rodzaju akcja – opowiedziała Ewa Jędrzejczak-Tranek, nauczycielka historii oraz doradca metodyczny nauczycieli szkół bydgoskich.

Projekt jest współfinansowany m.in. przez Urząd Miasta Bydgoszcz.
– Ale również przez prywatnych przedsiębiorców. W realizacji projektu bardzo pomogli nam europoseł Kosma Złotowski, radny naszego miasta Szymon Róg oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Finansowego wsparcia udzielili przedsiębiorcy bydgoscy – Janusz Wilczek (firma Drabex) oraz Marek Gotowski (firma Gotowski). Powstała strona internetowa, którą stworzył informatyk z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Mariusz Tumasz ( www.bydgoszcz-niemenczyn.eu). Można tu znaleźć pełną informację o naszym projekcie – dodała pedagog.

W ramach wizyty uczniowie z Bydgoszczy wzięli udział w mszy św. w kościele w Niemenczynie. Zwiedzili m.in. Troki, Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w dworze Houwaltów w Mejszagole, brali udział w warsztatach. Odwiedzili także Muzeum Księdza Józefa Obrembskiego, a następnie Zułów i Powiewiórkę – miejsca z Marszałkiem związane. W Sejmie LR mieli spotkanie z Ritą Tamašunienė, starostą frakcji AWPL-ZChR. Zwiedzili wileńską starówkę…