W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium na temat wynagrodzeń za pracę

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego podczas seminarium omówiono 12 zagadnień związanych z naliczaniem płac w sektorze publicznym
Foto. vrsa.lt

4 maja, w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium „Naliczanie płac w sektorze publicznym. Aktualia instytucji edukacyjnych”, przeznaczone dla księgowych, naliczających płace.

Na seminarium, które prowadziła lektorka st. księgowa Vida Šeduikytė, zgromadzili się pracownicy Samorządu Rejonu Wileńskiego, pracownicy gmin i działających w rejonie wileńskim instytucji budżetowych.

Podczas seminarium omówiono 12 zagadnień związanych z naliczaniem płac w sektorze publicznym. Podczas szkolenia przedstawiono wpływ wyników oceny na obliczanie wynagrodzeń, mówiono także o ewidencji czasu pracy, w tym o aktualnych zagadnieniach, dotyczących dobowego i tygodniowego czasu odpoczynku, przypadki stosowania łącznej ewidencji czasu pracy i harmonogramów pracy.

Kontynuacją szkoleń w zakresie ważnych kwestii dotyczących naliczania płac było obliczanie dodatków, dopłat, zasiłków materialnych dla pracowników. Mówiono także o opłatach za pracę w święta, w dni wolne, za pracę w nocy bądź za dyżury w pracy. Aby odpowiednio zapewnić prawo pracowników do właściwego wypoczynku, analizowano tematykę wakacji w pracy, ich rodzaje i obliczenia, obliczanie niewykorzystanych wakacji i rekompensat.

Prowadząca seminarium Vida przedstawiła wszystkim uczestnikom jedno z najważniejszych zagadnień stosunków pracy – rekompensatę za szkody materialne, ochronę interesów majątkowych i niematerialnych stron oraz wielkości odliczeń od wynagrodzenia. Lektorka podczas seminarium przedstawiła także opłaty za pracę na konkretnych przykładach i przypadkach. Najwięcej uwagi przeznaczono na płacenie za dodatkową pracę, pracę w projektach finansowanych z EFS i podczas wyjazdów służbowych.

Prowadząca seminarium przedstawiła nową formułę obliczania WZP, nową deklarację podatkową klas A i B oraz opodatkowanie innych dochodów pracownika ze środków pracodawcy od 1 stycznia 2018 r., po wejściu w życie Ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Również z wejściem w życie nowej procedury obliczeń PUS (państwowe ubezpieczenie socjalne) oraz OUZ (obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne), lektorka przedstawiła stawki podatkowe PUS i OUZ, rodzaje opodatkowania i dochody zwolnione od podatku. Pod koniec seminarium omówiono również aktualia instytucji edukacyjnych, wynagrodzenia i porządek finansowy w instytucjach edukacyjnych.
Podczas seminarium dominowały dyskusje, uczestnicy dzielili się swoją wiedzą zawodową i doświadczeniami osobistymi. Lektorka seminarium Vida Šeduikytė, odpowiadając na wszystkie pytania uczestników, zapewniła dobrą atmosferę współpracy. Na zakończenie seminarium wszyscy uczestnicy podziękowali prelegentce za przekazaną cenną wiedzę.