Tworzenie nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych w Gimnazjum w Rukojniach

Modernizacja przestrzeni edukacyjnych i wyposażenie w sprzęt nowoczesny pobudzi kreatywność uczniów i poprawi jakość świadczonych usług edukacyjnych, a odnowiona infrastruktura stworzy bardziej atrakcyjne warunki pracy Foto. vrsa.lt

W celu zapewnienia wyższej jakości usług edukacyjnych, 2 lutego bieżącego roku, Samorząd Rejonu Wileńskiego zawarł umowę finansową i rozpoczął realizację projektu „Modernizacja przestrzeni edukacyjnych w Gimnazjum w Rukojniach”. Koszt projektu wynosi 1 mln euro, z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 510 tysięcy euro: 45 tysięcy euro z funduszy państwowych, pozostałą kwotę przekaże Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W trakcie realizowania projektu zostaną zmodernizowane przestrzenie edukacyjne budynku gimnazjum: przestrzeń nauczania początkowego, pracownie technologii, fizyki, chemii i biologii, hol, sala sportowa i aula, biblioteka itd. Zakup nowego sprzętu i mebli będą miały pozytywny wpływ na wszystkich w grupie docelowej, ponieważ modernizacja przestrzeni edukacyjnych i wyposażenie w sprzęt nowoczesny nie tylko pobudzi kreatywność uczniów, ale także poprawi jakość świadczonych usług edukacyjnych, a odnowiona infrastruktura stworzy bardziej atrakcyjne warunki pracy.
W najbliższym czasie jest przewidziany przetarg na prace modernizacyjne. Projekt ma być zrealizowany do 2020 roku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach 9-ego programu „Wzmocnienie edukacji publicznej oraz zwiększenie potencjału ludzkiego” Nr. 09.1.3-CPVA-R-72A „Zwiększenie wydajności sieci szkół”.