Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego w roku 2019.

W rejonie wileńskim nadal będzie stosowana taryfa 0,8% podatku od nieruchomości dla nieruchomości, za wyjątkiem budynków o przeznaczeniu kulturalnym, naukowym i sportowym, a także dla niewykorzystywanych, zaniedbanych, niedoglądanych budowli.
Samorząd Rejonu Wileńskiego docenia wagę inwestycji przedsiębiorców i rozwoju nowych perspektywicznych idei w dziedzinach kultury, sportu i edukacji. W latach 2014-2017 przedsiębiorcy ze wsi Awiżenie, Ginejciszki i Wielka Rzesza zainwestowali w budowę nowych budynków o przeznaczeniu sportowym i zostały zatwierdzone projekty techniczne budynków o przeznaczeniu sportowym we wsiach Skojdziszki i Kiemiele. Inwestowanie w nowe, perspektywiczne idee zapewnia mieszkańcom wysoką jakość usług edukacji, kultury i sportu. Dlatego też, w celu przyciągnięcia większych inwestycji i zapewnienia mieszkańcom naszego rejonu dostępności i różnorodności usług kultury i sportu na 2019 rok ustalono mniejszą – 0,6 proc. stawkę podatku od nieruchomości dla budynków (pomieszczeń) o celach kulturalnych, naukowych i sportowych, położonych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, że w ostatnim dziesięcioleciu Samorząd Rejonu Wileńskiego zbudował 15 boisk sportowych, były kompleksowo porządkowane osiedla Bezdany, Zujuny, Rakańce, Skojdziszki, m. Niemenczyn, Czarny Bór i inne osiedla. Ostatnio zrealizowane projekty: we wrześniu 2017 roku ukończono budowę strzelnicy biathlonowej Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie, zrekonstruowano stadion w Niemenczynie, uporządkowano boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i koszykówki, sektor lekkoatletyki, ścieżki do biegania i dla pieszych, trybuny dla widzów i inne elementy. Projekty te są finansowane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego i państwa, funduszy unijnych.

Oprócz wyżej wymienionych dziedzin inwestycji i rozwoju, na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego jest jeszcze wiele opuszczonych pomieszczeń i budynków, więc maksymalna – 3 proc. taryfa opodatkowania będzie nadal stosowana dla obiektów nieruchomości, wciągniętych na zatwierdzoną przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego listę nieużywanych, opuszczonych lub niedoglądanych pomieszczeń oraz budynków. Oczekuje się, że płacenie wyższych podatków za opuszczone budynki zachęci właścicieli do wyburzenia budynków nienadających się eksploatacji, zniszczonych, w stanie awaryjnym lub rozważenia innych sposobów korzystania z nieruchomości. Należy zauważyć, że w 2017 r. zebrano 1 497 tys. euro podatku od nieruchomości, t. j. o 7,9 procent więcej niż w r. 2016.