W osiedlu Rudomino rejonu wileńskiego w celu rozmieszczenia szkoły sztuk pięknych zostanie zrekonstruowany niewykorzystywany budynek internatu

Po rekonstrukcji części budynku będą stworzone warunki, odpowiadające wymogom nieformalnej edukacji dzieci, w których uczęszczające dzieci otrzymają edukację artystyczną wysokiej jakości

Samorząd Rejonu Wileńskiego, w celu poprawy jakości usług, świadczonych przez Szkołę Sztuk Pięknych w Rudominie, poprzez rekonstrukcję budynku przy ul. Gamyklos 20A, zmianę przeznaczenia budynku na inkubator sztuki, 4 czerwca b.r. podpisał umowę o finansowanie i rozpoczął realizację projektu „Modernizacja infrastruktury Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie Rejonu Wileńskiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 2,4 mln euro, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyasygnowano 263 tys. euro, pozostałą kwotę przeznaczy Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Podczas realizacji projektu będzie zrekonstruowany nieużywany budynek internatu, zostanie dostosowany do funkcjonowania Szkoły Sztuk Pięknych. Po rekonstrukcji części budynku będą stworzone warunki, odpowiadające wymogom nieformalnej edukacji dzieci, w których uczęszczające dzieci otrzymają edukację artystyczną wysokiej jakości, będzie prowadzona różnorodna działalność artystyczna, zostaną dostarczone odpowiednie instrumenty muzyczne, pomieszczenia będą miały dobrą jakość i będą spełniać oczekiwania wychowanków, dotyczące urządzeń, wzrośnie liczba odwiedzających dzieci.

W najbliższym czasie planuje się rozpoczęcie przetargu na prace modernizacji. Realizację projektu planuje się zakończyć do końca 2021 roku.

Projekt jest realizowany zgodnie z realizacją działań nr 09.1.3, CPMA-R-725 „Doskonalenie infrastruktury edukacyjnej nieformalnej” priorytetu 9 „Edukacja Społeczeństwa i Zwiększenie Potencjału Ludzkiego” na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat projektów finansowanych przez UE, realizowanych w rejonie wileńskim można znaleźć: /go.php/lit/IMG/2082.