Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zaprasza na podsumowane projektów w 2018 r. i omówienie składania wniosków na 2019 r.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie organizuje spotkanie w formule road show w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniu 14 września o godz. 17.00.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie we współpracy z dyrekcją Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie pragnie zaprosić media polskie na Litwie oraz przedstawicieli polskich organizacji działających na Litwie, w tym szczególnie: dyrektorów szkół i przedszkoli polskich, pracowników organizacji oświatowych i organizacji skupiających rodziców i działaczy społecznych zaangażowanych w tematykę edukacyjną, jak również kierowników zespołów sportowych, artystycznych w tym: chórów, teatrów, domów kultury i muzeów oraz prezesów i kierownictwa regionalnych oddziałów i kół Związku Polaków na Litwie, przedstawicieli parafii i organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw podmiotowych Polaków na Litwie, przedsiębiorców polskiego pochodzenia, przedstawicieli środowisk harcerskich i młodzieżowych oraz dyrekcje domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i hospicjum – na spotkanie, które zaplanowane zostało na 14 września, godz. 17.00
w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Podczas spotkania podsumowane będą projekty zrealizowane do tej pory w 2018 r., jak również zostanie omówiona procedura składania wniosków na 2019 rok, które mogą uzyskać dofinansowanie z dotacji Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wschodniego Funduszu Dobroczynności za pośrednictwem FPPnW
oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych – za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie.