W osiedlu Czarny Bór – tworzenie fascynującego środowiska życia

W trakcie projektu będą urządzone ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, zostanie odnowione boisko sportowe oraz wyposażony plac zabaw dla dzieci

Mieszkańcy osiedla Czarny Bór mogą cieszyć się cenną inwestycją – Samorząd Rejonu Wileńskiego zainicjował projekt, podczas którego będzie uporządkowana infrastruktura społeczna.

W trakcie realizacji projektu w osiedlu zostaną odnowione przestrzenie publiczne, na których podczas dostosowywania do działalności kulturalnej i rekreacyjnej będą urządzone ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych, zostanie odnowione boisko sportowe.
28 sierpnia b.r. podpisano umowę o finansowaniu i rozpoczęto realizację projektu „Kompleksowe uporządkowanie osiedla Czarny Bór: zwiększenie atrakcyjności ścieżek dla pieszych i przestrzeni publicznych”. Całkowity koszt projektu wynosi 1,1 miliona euro, 825 tys. euro przydzielono z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała kwota zostanie przydzielona przez Samorząd Rejonu Wileńskiego.
W trakcie projektu będą porządkowane przestrzenie publiczne znajdujące się w osiedlu Czarny Bór – boisko sportowe oraz wyposażony plac zabaw dla dzieci. W celu poprawy środowiska osiedla na ulicach A. Mickevičiaus, Baltosios Vokės, Šv. Uršulės, Mokyklos i Pušų zostanie odnowiona i urządzona infrastruktura ścieżek dla pieszych i ścieżek rowerowych. W trakcie projektu urządzenie ścieżek dla pieszych i ścieżek rowerowych w osiedlu Czarny Bór będzie realizowane wspólnie z partnerem – Dyrekcją Dróg w Ministerstwie Transportu Litwy.

Podczas realizacji projektu powstaną nowe jakościowe przestrzenie ważne dla całego osiedla, przeznaczone dla różnych grup mieszkańców i służące zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. W ten sposób powstanie sprzyjający klimat inwestycyjny, przyczyniający się do poprawy jakości życia i ulepszenia stanu środowiska.
W najbliższej przyszłości planowane jest rozpoczęcie realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane. Projekt planuję się zakończyć do końca 2020 r.
Projekt jest realizowany w ramach działania priorytetu 8. Programu Inwestycyjnego Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Wzmocnienie integracji społecznej i walka z ubóstwem”, środek 08.2.1-CPVA-R-908 „Odnowa obszarów wiejskich”.