W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się seminarium dla pracowników socjalnych

Na seminarium, które zgromadziło grupę pracowników socjalnych gmin z rejonu wileńskiego, przedstawiono aktualne sprawy socjalne Foto. vrsa.lt

14 września b.r. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbywało się seminarium dla starszych organizatorów (specjalistów) pracy socjalnej w gminach.

Na seminarium, które zgromadziło grupę pracowników socjalnych gmin z rejonu wileńskiego, przedstawiono aktualne problemy i zagadnienia związane ze zmianami w ustawodawstwie i ich stosowaniem podczas podejmowania decyzji.
Na początku seminarium kierownik Wydziału Opieki Społecznej Samorządu Rejon Wileńskiego Irena Ingielewicz, zastępca kierownika Wydziału Elena Kačanovskienė oraz specjalistki wydziału przywitały wszystkich zebranych i przedstawiły program seminarium, na który złożyło się 8 aktualnych tematów.

Zgromadzeni zostali zapoznani z organizowaniem świadczenia wypłat dzieciom, doświadczającym ryzyka społecznego, pomocy socjalnej dla uczniów oraz świadczeniu pieniężnej pomocy społecznej dla potrzebujących mieszkańców Samorządu Rejon Wileńskiego. Specjaliści i pracownicy socjalni omówili także specyfikę organizacji usług socjalnych (dla dzieci i dorosłych) i zapoznali się z zarządzaniem przypadkiem dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób, mających zaburzenia w zachowaniu. Przedstawiono szczególnie aktualny dla rodzin z rejonu wileńskiego projekt usług kompleksowych.
Uczestniczące w seminarium przedstawicielki Centrum Usług Socjalnych Samorządu Rejon Wileńskiego przedstawiły dla wszystkich zgromadzonych funkcje centrum i stosowane zarządzanie przypadkiem. Specjalistka Wydziału Opieki Społecznej Samorządu Rejon Wileńskiego, przedstawiając projekt kompleksowych usług dla rodzin z rejonu wileńskiego, zaznaczyła, że organizacje usług społecznych rejonu wileńskiego będą organizowały szkolenia pozytywnego rodzicielstwa, zapewniały wsparcie psychospołeczne, kształtowania umiejętności rodzinnych i społeczno-kulturowych, mediacji, opieki nad dziećmi i usługi dowożenia. Dążąc do tego, aby jak najwięcej rodzin zapoznało się ze świadczonymi usługami, prelegentka podzieliła plakaty informacyjne dla gmin i ośrodków pomocy społecznej. Po zakończeniu seminarium uczestnicy zostali zapoznani z funkcjami Koordynatora współpracy międzyinstytucjonalnej.
Uczestnicy seminarium aktywnie dyskutowali na temat aktualnych zagadnień pracy socjalnej, identyfikowali problemy i wyzwania wynikające z świadczenia usług społecznych i dzielili się swoimi doświadczeniami, małymi i pokaźnymi osiągnięciami.
Na seminarium, które zgromadziło grupę pracowników socjalnych gmin z rejonu wileńskiego, przedstawiono aktualne sprawy socjalne
Foto. vrsa.lt