We wsiach rejonu wileńskiego – odnowienie infrastruktury dróg lokalnych

Oczekuje się, że realizacja projektów zapewni bezpieczne warunki życia i niezbędne bezpieczeństwo dla użytkowników dróg i stworzy jakościowe środowisko dla lokalnych mieszkańców
Foto. vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego nadal skutecznie polepsza warunki i jakość życia na obszarach wiejskich – obecnie realizuje projekt „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki gminy Zujuny rejonu wileńskiego”, podczas którego zostanie zrekonstruowana ulica Čekoniškių i zainstalowane oświetlenie uliczne.

Ze zrealizowanego projektu „Odnowienie i rozwój oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka gminy Rukojnie rejonu wileńskiego” będą mogli cieszyć się mieszkańcy ulicy Michajłówka gminy Rukojnie – w najbliższym czasie na tej ulicy zostanie zainstalowane oświetlenie.
Projekty „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki gminy Zujuny rejonu wileńskiego” i „Odnowienie i rozwój oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka gminy Rukojnie rejonu wileńskiego” są realizowane w ramach sfer działalności „Odnowa wsi i podstawowe usługi na obszarach wiejskich” oraz „Wsparcie dla inwestycji małej infrastruktury wszystkich rodzajów”, środka „Wsparcie dla inwestycji w wiejski krajobraz kulturowy i przyrodniczy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Podczas realizacji projektu „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki gminy Zujuny rejonu wileńskiego” planuje się zrekonstruować ulicę Čekoniškių, o długości 0,2 km i zainstalować oświetlenie ulicy o długości 0,5 km. W trakcie realizacji projektu „Odnowienie i rozwój oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka gminy Rukojnie rejonu wileńskiego” na odcinku 0,5 km ulicy Mykoliškių będzie zainstalowane oświetlenie.
Projekty są częściowo finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu Państwa Litewskiego. Prace uporządkowania infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki wynosi około 180 tys. euro, odnowa i rozbudowa oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka będą kosztowały około 24 tys. euro. Projekty planuje się zakończyć w 2019 roku.