Więcej

  We wsiach rejonu wileńskiego – odnowienie infrastruktury dróg lokalnych

  Czytaj również...

  Oczekuje się, że realizacja projektów zapewni bezpieczne warunki życia i niezbędne bezpieczeństwo dla użytkowników dróg i stworzy jakościowe środowisko dla lokalnych mieszkańców
  Foto. vrsa.lt

  Samorząd Rejonu Wileńskiego nadal skutecznie polepsza warunki i jakość życia na obszarach wiejskich – obecnie realizuje projekt „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki gminy Zujuny rejonu wileńskiego”, podczas którego zostanie zrekonstruowana ulica Čekoniškių i zainstalowane oświetlenie uliczne.

  Ze zrealizowanego projektu „Odnowienie i rozwój oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka gminy Rukojnie rejonu wileńskiego” będą mogli cieszyć się mieszkańcy ulicy Michajłówka gminy Rukojnie – w najbliższym czasie na tej ulicy zostanie zainstalowane oświetlenie.
  Projekty „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki gminy Zujuny rejonu wileńskiego” i „Odnowienie i rozwój oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka gminy Rukojnie rejonu wileńskiego” są realizowane w ramach sfer działalności „Odnowa wsi i podstawowe usługi na obszarach wiejskich” oraz „Wsparcie dla inwestycji małej infrastruktury wszystkich rodzajów”, środka „Wsparcie dla inwestycji w wiejski krajobraz kulturowy i przyrodniczy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Podczas realizacji projektu „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki gminy Zujuny rejonu wileńskiego” planuje się zrekonstruować ulicę Čekoniškių, o długości 0,2 km i zainstalować oświetlenie ulicy o długości 0,5 km. W trakcie realizacji projektu „Odnowienie i rozwój oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka gminy Rukojnie rejonu wileńskiego” na odcinku 0,5 km ulicy Mykoliškių będzie zainstalowane oświetlenie.
  Projekty są częściowo finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu Państwa Litewskiego. Prace uporządkowania infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki wynosi około 180 tys. euro, odnowa i rozbudowa oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka będą kosztowały około 24 tys. euro. Projekty planuje się zakończyć w 2019 roku.

  Afisze

  Więcej od autora

  Uroczystość z okazji 200-lecia kościoła w Suderwie

  Uroczystą mszę św. w językach polskim i litewskim celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Nabożeństwo koncelebrowali: ks. Kęstutis Masevičius proboszcz suderwskiej parafii, dziekan dekanatu kalwaryjskiego ks. Jerzy Witkowski, ks. Ronald Kuźnicki z parafii bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie...

  Jeszcze lepsze warunki dla petentów, pracowników i nowożeńców

  Administracja Rejonu Wileńskiego w 2020 r. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Modernizacja budynku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno”, którego celem było przyczynienie się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych...

  Mer Maria Rekść na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść wraz z posłanką na Sejm Litwy Ritą Tamašunienė wzięły udział w ramach forum w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca samorządów ze środowiskami polskimi i polonijnymi w świecie”. Podczas dyskusji w ramach forum mer Maria Rekść...

  Mer Maria Rekść: Pracujemy, by uczniom rejonu wileńskiego niczego nie brakowało

  Pani Mer, jakie zmiany w dziedzinie oświaty czekają w nowym roku szkolnym? Dobro dzieci zawsze było priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najwięcej środków z budżetu Samorządu kierujemy właśnie na oświatę. W rejonie wileńskim przybywa nowych mieszkańców, więc budujemy nowe placówki oświatowe,...