Goście redakcyjni z przedszkola „Kasztan”

14 listopada, do redakcji „Kuriera Wileńskiego” zawitała milusińska grupa wycieczkowiczów z przedszkola „Kasztan” na wileńskim Antokolu. Ciekawskimi i wesoło nastrojonymi przedszkolakami w wieku 4-6 lat opiekowały się wychowawczynie Dorota Waszkowicz i Agata Dzikiewicz-Chomutowa oraz Halina Balcewicz, udzielająca pomocy wychowawczej.

– W tym tygodniu w przedszkolu obchodzimy Tydzień Kultury Polskiej. W poniedziałek mieliśmy obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Potem postanowiliśmy odwiedzić siedziby mediów polskich na Litwie. Byliśmy już w radiu „Znad Wilii”, a teraz przyszliśmy wyjaśnić, jak powstaje polska gazeta. Planujemy też odwiedzić cmentarz na Rossie, gdzie zapoznamy dzieci z pojęciem patriotyzmu i jego przykładami. Czwartek natomiast będzie dniem odwiedzin w Ostrej Bramie i przygotowania tradycyjnego polskiego dania – bigosu. Do zrobienia więc mamy jeszcze sporo, ale dzieci są chętne do pracy i zadowolone z nietypowego rozkładu dnia – powiedziała nam Agata Dzikiewicz-Chomutowa.

Mimo że większość naszych młodych gości jeszcze nie potrafi czytać, wszyscy chętnie przyglądali się pracy dziennikarzy, makietom gazet i słuchały opowiadań redaktora naczelnego, Roberta Mickiewicza. Najbardziej jednak dzieciom spodobało się pozowanie do wspólnego zdjęcia, podczas którego nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz, próbował zrobić najlepsze ujęcie wszystkim milusińskim.

Redakcja

FOTO:
Milusińscy wycieczkowicze wraz z wychowawczyniami chętnie pozowali do zdjęcia
Fot. Marian Paluszkiewicz