Odbyła się republikańska konferencja naukowo-praktyczna „Wzmacnianie zdrowia psychicznego społeczności instytucji edukacyjnych”

Republikańska konferencja naukowo-praktyczna zgromadziła dużą liczbę uczestników i gości, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie wzmacniania zdrowia psychicznego społeczności instytucji edukacyjnych

4 grudnia, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się republikańska konferencja naukowo-praktyczna „Wzmacnianie zdrowia psychicznego społeczności instytucji edukacyjnych”, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Rejonu Wileńskiego wspólnie z grupą roboczą placówek edukacyjnych rejonu wileńskiego, która zgromadziła dużą liczbę uczestników i gości, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie wzmacniania zdrowia psychicznego społeczności instytucji edukacyjnych.

W konferencji wzięli udział dyrektorowie instytucji edukacyjnych rejonu wileńskiego, ich zastępcy, nauczyciele, specjaliści pomocy, rodzice i inne osoby. Byli również goście z Polski – aby podzielić się swoją wiedzą, przybył twórca technik neurostymulacji Audio Strobe i technik psychointeraktywnych VERIM Andrzej Andamon Sławiński. Zgłębiając wiedzę podaną podczas konferencji, uczestnicy mogli zapoznać się z referatami stoiskowo/wizualizowanymi, przygotowanymi przez instytucje edukacyjne rejonu wileńskiego i psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Na początku konferencji dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego Roman Juchniewicz powitał tłumnie zgromadzonych uczestników konferencji, zwrócił uwagę na aktualność tematu konferencji. Po słowach powitania zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko podkreśliła, że Samorząd stara się zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy w dziedzinie zdrowia publicznego, mające na celu poprawę jakości usług, a środki na programy poprawy opieki zdrowotnej ciągle rosną. Wicemer wyraziła zadowolenie, że programy docierają do specjalistów usług społecznych i placówek edukacji rejonu, podziękowała Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego za inicjatywy i życzyła sukcesów w pracy. St. specjalistka Wydziału Oświaty Bożena Tyczyno po przywitaniu wszystkich zgromadzonych podkreśliła, że w celu przezwyciężenia problemów związanych z ludzkim zdrowiem psychicznym, nie wystarczy tylko wysiłków wyspecjalizowanych instytucji – do podjęcia decyzji powinny zostać włączone wszystkie instytucje, społeczności i całe społeczeństwo.

Rozpoczynając referaty konferencji, psycholog Szkoły Podstawowej „Saulėtekio“ w Bezdanach Ernesta Remouchamps opowiedziała o współczesnym Millennium, zwanym też Pokoleniem Tysiąclecia, charakteryzując wartości tego pokolenia, odmienny sposób myślenia i sposób życia, inne postawy, zachowania, oczekiwania i przyzwyczajenia. W swoim referacie psycholog zaakcentowała także szczególne znaczenie dla komunikacji z przedstawicielami tego pokolenia, które przesądzają o odmiennym środowisku społecznym i technologiach informacyjnych. Przybyły gość z Polski Andrzej Andamon Sławiński mówił o psychointeraktywnych metodach edukacji zdrowia psychicznego, szeroko stosowanych w sektorach sportu, edukacji i lotnictwa, coraz częściej stosowanych w dziedzinach prewencji, terapii i rehabilitacji.

Zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko podkreśliła, że Samorząd stara się zwrócić szczególną uwagę na inicjatywy w dziedzinie zdrowia publicznego, mające na celu poprawę jakości usług, a środki na programy poprawy opieki zdrowotnej ciągle rosną

Założycielka Centrum Leczenia Depresji, psycholog Aušra Mockuvienė wszystkim zgromadzonym przedstawiła temat depresji i opowiedziała o zintegrowanym podejściu do leczenia depresji. Dyrektorka Centrum Zdrowia Psychicznego Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, psychiatra i lekarz dzieci i młodzieży Loreta Vitkutė-Maigienė w swoim referacie dotknęła bardzo skomplikowanego, wrażliwego i bolesnego tematu samobójstwa, udzielając przydatnych informacji o organizacji pomocy dla osób ze skłonnościami samobójczymi.
W końcu referatów teoretycznych konferencji mówiono o aktualnych zagadnieniach wsparcia dziecka i znaczących stosunkach podczas obcowania. Psycholog Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie Ewelina Vaitkevičienė w swoim referacie analizowała zaburzenia lękowe i fobie dziecięce, zwracając uwagę na możliwości profilaktyki i pomocy przy zaburzeniach lękowych. Psycholog podzieliła się także swoimi doświadczeniami zawodowymi z konkretnymi przykładami. Tymczasem psycholog Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Olgierda w Mejszagole, psycholog Progimnazjum „Sietuvos“ w Wilnie, i ochotniczka konsultantka PP „Vaikų linija“ Nijolė Butkiene, mówiąc o tworzeniu relacji z dzieckiem, które są istotne dla rozwoju dziecka i dla pełnowartościowego funkcjonowania w społeczeństwie, zwróciły uwagę na praktyczne aspekty, jak rozmawiać z dzieckiem, żeby ono bardziej otworzyło się, jak udzielić mu wsparcia i włączyć go do radzenia sobie z trudnościami.

W celu wzmocnienia wiedzy zdobytej podczas konferencji, po części teoretycznej odbyła się część praktyczna. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy w osobnych grupach rozważali subkultury i ich wpływ na osobowości podczas zmian, aspekty psychologiczne każdego osobnego przypadku, dokonując oceny dziecka w instytucji edukacyjnej, podczas terapii sztuką, metody biologicznego sprzężenia zwrotnego samoregulacji osoby, przy użyciu sprzętu VERIM i możliwości terapii narracyjnej, stosowanej w pracy specjalistów, stosujących w pracy usługi psychospołeczne.
Na zakończenie konferencji uczestnicy dyskutowali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą, które będą przydatne w działalności zawodowej. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali akredytowane certyfikaty doskonalenia kwalifikacji.
Republikańska konferencja naukowo-praktyczna zgromadziła dużą liczbę uczestników i gości, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie wzmacniania zdrowia psychicznego społeczności instytucji edukacyjnych

Fot. vrsa.lt