Nowy wydział w samorządzie rejonu wileńskiego

Jednym z najważniejszych zadań nowego wydziału będzie troska o dzieci, które pozostały bez opieki rodzicielskiej Foto. vrsa.lt

Rozwiązywanie problemów socjalnych rodzin oraz niesienie pomocy borykającym się z problemami materialnymi rodzicom – to główne zadania nowo utworzonego Wydziału Usług Socjalnych Rodzinie i Dziecku administracji samorządu rejonu wileńskiego. Nowy wydział rozpoczął pracę od 1 stycznia tego roku.

W toku reorganizacji systemu ochrony praw dziecka działające w samorządach całej Litwy Wydziały Ochrony Praw Dziecka zostały rozwiązane. System ochrony praw dziecka został scentralizowany i podporządkowany Państwowej Służbie Ochrony Praw Dzieci i Adopcji przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy. Ale ochrona socjalna – oferta z zakresu edukacji, usług socjalnych i zdrowia dla rodzin, które borykają się z trudnościami i nie potrafią samodzielnie pokonać wyzwań – pozostaje funkcją samorządu. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na usługi socjalne oraz dążenie do oferowania jakościowych usług socjalnych rodzinom i dzieciom, postanowiono utworzyć nowy oddział strukturalny w administracji samorządu rejonu wileńskiego – Wydział Usług Socjalnych Rodzinie i Dziecku.
Nowy wydział zajmie się między innymi organizowaniem i oferowaniem usług socjalnych rodzinie i dziecku, poszerzaniem infrastruktury tych usług, przygotowywaniem projektów z zakresu oferty socjalnej dla rodziny i dziecka.

Tłumaczenie L24.lt