We wsi Mariampol powstanie nowe centrum kultury, a w Sawiczunach zostanie odnowione stare

Poprawa warunków życia i modernizacja budynku, który obejmuje wszystkie podstawowe usługi, odpowiadające potrzebom lokalnej ludności, przyczyni się do rozwoju myślącego społeczeństwa Foto. vrsa.lt

Mieszkańcy wsi Mariampol będą mogli cieszyć się nową przestrzenią kulturalną – tu planowane jest otwarcie uniwersalnego centrum wielofunkcyjnego obejmującego szeroki zakres różnych działań. Dobra wiadomość dla mieszkańców Sawiczun – już wkrótce zostanie otwarte nowe centrum kultury, w którym każdy mieszkaniec wsi znajdzie przestrzeń na działalność kulturalną.

Obecnie są realizowane projekty „Urządzenie Wielofunkcyjnego Uniwersalnego Centrum we wsi Mariampol gminy Mariampol r. wileńskiego” i „Rekonstrukcja Oddziału w Sawiczunach Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Rudominie, dostosowując go do potrzeb społeczności”, których wyniki będą cieszyć mieszkańców już w latach 2019-2020.
Podczas realizacji projektu we wsi Mariampol zostanie przeprowadzona rekonstrukcja obecnie nieużywanego budynku i uporządkowanie dostępu do budynku dostosowując go do potrzeb społeczności. W nowym centrum kultury zostanie urządzona wielofunkcyjna sala i pokój rekreacyjny z biblioteką i pomieszczeniem dla dzieci. Nowe centrum kultury będzie również przedmiotem szczególnego zainteresowania dla fanów sportu – będzie tu urządzona sala treningowa z szatniami i prysznicami, która niewątpliwie będzie nie tylko promować aktywność fizyczną, ale zapewni także zajętość mieszkańców.

Na pozytywne zmiany czeka również Centrum Kultury w Sawiczunach – zostaną tu przeprowadzone prace remontowe. Podczas realizacji projektu zostanie gruntownie odnowiony budynek i urządzona sala wielofunkcyjna, w której będzie można organizować różne użyteczne i ciekawe zajęcia, organizować imprezy oraz poprzez organizację lekcji tańca dla młodzieży, wieczorów tanecznych dla osób starszych i innych zajęć promować kulturę i sztukę. Mieszkańcy będą również zachęcani do uprawiania sportu – jest planowane urządzenie sali treningowej z szatniami i prysznicami. Planowana jest modernizacja biblioteki i innych obiektów dla różnych działań.

Projekty realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Litwie na lata 2014-2020, wg działań „Wsparcie inwestycji we wszystkie rodzaje małej infrastruktury” oraz „Wsparcie inwestycji w wiejskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, krajobraz”. Prace urządzenia Wielofunkcyjnego Uniwersalnego Centrum we wsi Mariampol sięgają około 400 tysięcy euro, rekonstrukcji Oddziału w Sawiczunach – około 400 tys. euro.
Nowość projektów będzie polegać na kompleksowym rozwiązaniu problemu, kiedy rozstrzyga się nie tylko problem renowacji budynku, ale także rozpatruje się ogólny problem zajętości społeczności lokalnych.