Na posiedzeniu Rady jeszcze raz zatwierdzono ceny usług dostawy wody pitnej i porządkowania ścieków

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego ustaliła subsydiowaną cenę za usługi zaopatrzenia w wodę pitną i usługi gospodarki ściekowejIlustracja unsplash.com

22 lutego na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego ponownie zatwierdzono ceny dotowanych usług zaopatrzenia w wodę pitną i gospodarki ściekowej dla użytkowników ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, ZSA „Nemėžio komunalininkas” i mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Prudziszkach.

Takie postanowienie przyjęto w świetle jednostronnej decyzji Państwowej Komisji Kontroli Cen i Energii o ustaleniu cen dostaw wody pitnej i usług gospodarki ściekowej dla wyżej wymienionych spółek akcyjnych i domów opieki społecznej.
17 stycznia b.r. Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energii jednostronnie wyznaczyła ceny bazowe dla ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, ZSA „Nemėžio komunalininkas” i Domu Opieki Społecznej w Prudziszkach w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i zarządzania ściekami, które weszły w życie od 1 marca. Cena ustalona przez Państwową Komisję Kontroli Cen i Energii (PKKCE) wynosi 2,60 euro / m3 dla mieszkańców domów wielomieszkaniowych obsługiwanych przez ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, dla mieszkańców domów indywidualnych – 2,47 euro / m3, dla mieszkańców domów wielomieszkaniowych obsługiwanych przez ZSA „Nemėžio komunalininkas” – 2,12 euro / m3, mieszkańców domów indywidualnych – 1,94 euro / m3, dla mieszkańców domów wielomieszkaniowych Domu Opieki Społecznej w Prudziszkach – 1,67 euro / m3.
Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, reagując na podwyżkę cen i rozumiejąc, że wzrost cen usług stanowi dodatkowe obciążenie finansowe dla mieszkańców, 22 lutego na swoim posiedzeniu od 1 marca b.r. dla użytkowników ZSA „Nemenčinės komunalininkas”, ZSA „Nemėžio komunalininkas” i mieszkańcom Domu Opieki Społecznej w Prudziszkach ustaliła subsydiowaną cenę za usługi zaopatrzenia w wodę pitną i usługi gospodarki ściekowej – użytkownicy, którzy nie mają zadłużeń za wyżej wymienione usługi przez ponad trzy miesiące za 1 metr sześcienny centralnie dostarczanej wody pitnej z zagospodarowaniem ścieków będą płacili 1,50 euro (w tym podatek VAT).