Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedziła delegacja z miasta Kijowa (Ukraina)

Podczas spotkania uczestnicy wymienili poglądy i podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat wykonanych prac Foto. vrsa.lt

14 marca, Samorząd Rejonu Wileńskiego odwiedziła delegacja administracji państwowej z Kijowa. Głównym celem wizyty delegacji jest zapoznanie się z rejonem wileńskim i zaczerpnięcie dobrego doświadczenia w dziedzinie samorządności.

Przybyłej delegacji z Kijowa towarzyszył Andrij Buriak, pierwszy sekretarz ambasadora Ukrainy na Litwie. Wszystkich przybyłych gości przywitała Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu, Beata Maluszycka, zastępca dyrektora, przedstawiciele Wydziałów Ekonomii oraz Stosunków Publicznych i Międzynarodowych.
Na początku spotkania przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego opowiedzieli o działalności samorządu, strukturze administracyjnej, przedstawili Samorząd Rejonu Wileńskiego, jego atrakcyjność i wyjątkowość. Po powitaniu gości mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść z zadowoleniem przyjęła możliwość zaprezentowania rejonu wileńskiego Samorządowi Kijowa, opowiedzenia o projektach realizowanych w rejonie, o priorytetach mieszkających tu ludzi, tożsamości kulturalnej i narodowej mieszkańców rejonu, o zainteresowaniu Samorządu w promowaniu i ochronie tradycji ludzi mieszkających w rejonie.

Podczas spotkania zaprezentowano także plany rozwoju, wdrożone i realizowane projekty inwestycyjne, skuteczne pozyskiwanie środków Unii Europejskiej oraz ich korzyści dla mieszkańców rejonu wileńskiego. Dyrektor Administracji poinformowała również przybyłą delegację o formowaniu i realizacji priorytetowych dziedzin budżetu Samorządu, które zaakcentowano przy formowaniu budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Z zadowoleniem przyjęto również dobre oceny Samorządu, które nie pozostały niezauważone w skali wszystkich samorządów – Samorząd Rejonu Wileńskiego pozyskuje wysokie wyniki w Indeksie Samorządów Litwy w zakresie zarządzania budżetem i innych dziedzinach, a w 2019 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego nie ma żadnych długów finansowych.

Niemało mówiono też o korzystnych decyzjach w dziedzinie edukacji, stosowanych dotacjach i zniżkach dla mieszkańców rejonu wileńskiego oraz atrakcyjnego środowiska biznesowego. Nadmieniono, że rejon wileński jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych dzięki swej infrastrukturze, możliwościom połączeń, bliskości stolicy, a odnoszący sukcesy Fundusz Wsparcia Małego i Średniego Biznesu przyczynia się do rozwoju biznesu i wdrażania pomysłów biznesowych w rejonie.
Podczas spotkania uczestnicy wymienili poglądy i podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat wykonanych prac, życzyli sobie nawzajem sukcesów, doniosłych prac, istotnych rozwiązań i przekazali sobie symboliczne prezenty.
Odwiedzający Samorząd przedstawiciele mieli również okazję dowiedzieć się więcej o drugiej turze trwających wyborów merów i zobaczyć organizację wyborów w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.