OJCZYZNA – POLSZCZYZNA – WILEŃSZCZYZNA: Zaproszenie na bezpłatne warsztaty językowo-dziennikarskie

0
26

„Kurier Wileński” i Fundacja Pomysłodalnia zapraszają wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych do udziału w trzech sesjach bezpłatnych warsztatów. Pierwsze zajęcia odbędą się w Wilnie, w dniach 24–26 maja 2019 r.

Projekt, realizowany pod patronatem Zrzeszenia Mediów Polskich na Litwie, skierowany jest do wszystkich, którzy chcą jak najlepiej wypowiadać się w języku polskim w mowie i w piśmie, zamierzają poprawić swój warsztat i aparat krytyczny. Adresatami są w szczególności: uczniowie klas gimnazjalnych, studenci, nauczyciele, dziennikarze.
Celem projektu jest podniesienie: umiejętności operowania współczesnym językiem polskim, kultury komunikacji językowej, umiejętności związanych z warsztatem dziennikarskim i osób wypowiadających się publicznie (m.in. sztuka wywiadu, mediacje), umiejętności w redagowaniu pism urzędowych, umiejętności pisania krytycznego w celu jak najlepszej oprawy merytorycznej wydarzeń kulturalnych na Wileńszczyźnie.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach metodami aktywizującymi (odwołującymi się do doświadczenia uczestników, poprzez dyskusję, odgrywanie ról, gry, case study). Autorami koncepcji programowej i prowadzącymi są redaktorzy z Polski na co dzień współpracujący z polskimi mediami na Litwie (Magdalena Olszewska i Piotr Wyszomirski) oraz redaktorzy „Kuriera Wileńskiego”.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 21 maja 2019 r. drogą mailową na adres: szkolenia@kurierwilenski.lt. W zgłoszeniu należy podać:
Imię i nazwisko
wiek i zawód (w przypadku uczniów i studentów – szkołę lub kierunek studiów)
kontakt telefoniczny

Po ukończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie.
Pierwsza sesja zjazdowa:
Termin: 24–26.05.2019 r.
(pt. godz. 10.00–20.00, sob. godz. 9.00–19.00, nd. godz. 9.00-15.00)

UWAGA! Istnieje możliwość uczestnictwa w konkretnych modułach zajęć!
Szczegółowy program zajęć na stronie: pomyslodalnia.pl, wydarzenie na FB (Szkolenia: OJCZYZNA – POLSZCZYZNA – WILEŃSZCZYZNA)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany planu szkolenia w zależności od konkretnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników.

Miejsce: Szkoła Podstawowa na Lipówce
Zgłoszenia: szkolenia@kurierwilenski.lt
Kontakt: pomyslodalnia@gmail.com, szkolenia@kurierwilenski.lt
Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek

Projekt jest finansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Ramowy program szkoleń:

Ścieżka 1: Ojczyzna, polszczyzna, Wileńszczyzna
Jak, zachowując poprawność językową, nie utracić specyfiki i ginącego piękna mowy ojczystej na Wileńszczyźnie?

1.Zasady pisowni języka polskiego
Zwyczaj, norma językowa, język potoczny a język literacki, style językowe,
2.Nowe tendencje w języku polskim
Gwara miejska, język internetu, zmiany w języku literackim, aktualizacje Rady Języka Polskiego
3.Język polski w polskich mediach na Wileńszczyźnie
Przykłady i propozycje ustalenia zasad; język religijny, język emocjonalny; co uznać za dopuszczalne a co niewłaściwe; największe problemy językowe

Ścieżka 2: Komunikacja językowa
Przyszłość wielu inicjatyw zależy od umiejętności komunikowania się oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. To umiejętność niezwykle potrzebna każdemu, a szczególnie osobom, które występują publicznie. Znając temperamenty i zaangażowanie rodaków we wszelakie spory, dobra komunikacja językowa, docieranie do adresata i pozyskiwanie jego uwagi oraz akceptacji, jest wyzwaniem naszych czasów, na które trzeba poświęcić wiele czasu praktycznego.

1. Jak przygotować i prowadzić dyskusję czy debatę?
Erystyka – sztuka prowadzenia sporów; kontrakt i zasady dobrej dyskusji i debaty; rodzaje dyskusji i debat
2. Jak zrobić dobry wywiad?
Wywiad prasowy; wywiad radiowy; wywiad telewizyjny/internetowy;
3. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów: negocjacje, mediacje, facylitacje
Negocjacje, mediacje i facylitacje w praktyce: jak przygotować, jak przeprowadzić, jak osiągnąć cel.

Ścieżka 3: Język polski, użyteczny
Błyskawicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza zdobywanie nowych umiejętności praktycznych. Czasami od krótkiego wpisu w internecie może zależeć odpowiedź w ważnej dla jej nadawcy sprawie. Zmieniają się standardy pism urzędowych, budowa i zawartość pozornie banalnego pisma może być niezwykle znacząca.

1.Pisma urzędowe i użyteczne, styl urzędowy CV czy życiorys, a może bio?
Podanie, list motywacyjny, list oficjalny.
2.Krótkie i okolicznościowe formy użyteczne
Ogłoszenie, dedykacja, zaproszenie, zawiadomienie, podziękowanie; laudacja, list gratulacyjny, rekomendacja/referencje
3.Korespondencja urzędowa, korespondencja elektroniczna
Jak korespondować drogą elektroniczną? Post/wpis internetowy, komentarz, profil; netykieta;
bezpieczeństwo i odpowiedzialność w internecie.

Ścieżka 4: Prawo i odpowiedzialność
Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.

1.Prawo autorskie na Litwie i w Polsce
Prawo własności intelektualnej, ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, odpowiedzialność prawna
2.Prawo prasowe w Polsce i na Litwie
Prawa i obowiązki dziennikarza w Polsce i na Litwie oraz w wybranych krajach, tajemnica dziennikarska, ujawnianie danych informatora, autoryzacja.
3.Domena publiczna
Domena publiczna w Polsce, na Litwie i na świecie, Mechanizm Creative Commons.

Ścieżka 5: Korekta, edycja, redakcja
Poziom edytorski artykułów publikowanych na Litwie jest nierówny. Podobnie jest z redakcją tekstów, szczególnie postów zamieszczanych w internecie. Zajęcia pozwolą na uporządkowanie i urealnienie zasad, dzięki czemu podniesie się poziom czytanych materiałów w języku polskim na Litwie.

1. Warsztat pracy korektora – praktyczne wskazówki
2. Warsztat pracy edytora – praktyczne wskazówki
3. Warsztat pracy redaktora – praktyczne wskazówki

Ścieżka 6: Pisanie krytyczne: jak pisać, by ocenić i nie urazić
Ta ścieżka ma m.in. przygotować osoby do merytorycznej obsługi festiwali teatralnych organizowanych np. przez Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Te bardzo wartościowe przedsięwzięcia zasługują na coraz lepszą oprawę, w tym informacyjną i krytyczną, czego nie należy rozumieć przez „krytykowanie”. Zdobyte umiejętności powinny procentować
także przy innych wydarzeniach.

Zajęcia służyć mają przede wszystkim wypracowaniu i doskonaleniu własnego warsztatu krytycznego uczestników. Program wzbogacony będzie o przykłady tekstów krytycznych podawanych w celu przybliżenia uczestnikom cech dyskursów krytyki artystycznej, prezentacji wyrazistych stanowisk w tej dziedzinie oraz głośnych, opiniotwórczych polemik. Zajęcia stanowić mają motywację dla osób biorących udział w warsztatach do systematycznego podejmowania samodzielnych prób w zakresie pisania tekstu krytycznego. Zajęcia uczyć będą nie tylko sztuki kompozycji, lecz także analizy stylów argumentacji, które mają wpływ na zaprojektowane w tekście modele jego odbioru.

Wyjaśniona zostanie istota konstruktywnej krytyki. Będzie można podyskutować na temat tego, komu i w jakiej formie potrzebna jest dzisiaj krytyka artystyczna. Uczestnicy warsztatów podejmą próbę stworzenia własnego tekstu krytycznego, porozmawiają o pisaniu i redagowaniu opiniotwórczego bloga krytycznoartystycznego.

Relacja a recenzja (budowa, cele, adresat), przygotowanie do odbioru dzieła artystycznego (research/kwerenda, empatia)

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany planu szkolenia w zależności od konkretnych potrzeb zgłoszonych przez uczestników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.