Sejm uchwalił nowelizację ustawy o flagach

Flaga Wileńszczyzny nawiązuje do barw narodowych, historii Ziemi Wileńskiej i jej rycerskich tradycji Fot. Marian Paluszkiewicz

Sejm jednogłośnie (108 posłów) zatwierdził poprawki do ustawy o flagach miast, wsi, regionów etnograficznych, wojska oraz wspólnot litewskich za granicą.

– Te poprawki do ustawy należało wnieść już dawno. Uważam, że każdy region ma prawo do własnej regionalnej tożsamości, a więc także i do flagi czy herbu. Wiele miast, miejscowości, wsi i regionów etnograficznych ma już swoje flagi i chętnie je używają. My także mamy swoją flagę, staramy się jak najczęściej ją wywieszać. Robimy to niezgodnie z prawem, ale nigdy nie byliśmy za to karani. Dzięki tej ustawie od 1 października prawnie będzie ustanowione, kiedy i gdzie te flagi można używać – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Rima Vasaitienė, przewodnicząca Regionalnej Rady Kultury Etnicznej Suwalszczyzny.

– Pół roku pracowaliśmy nad tymi poprawkami. Z problemem flag wystąpiła wspólnota litewska z Australii. To właśnie oni powiedzieli, że mają flagę wspólnoty litewskiej w Australii, ale w prawie nie ma nic na temat tego gdzie i jak można z niej korzystać. Ten problem jeszcze bardziej wyolbrzymił się przed obchodami 100-lecia niepodległości Litwy. Kolejnym problemem były flagi regionów etnograficznych. W ustawie także nie było miejsca na temat tych flag. Nie wiadomo było, gdzie i kiedy można korzystać. Na szczęście wszystkie te problemy zostały rozwiązane – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Stasys Tumėnas, członek sejmowego Komitetu Kultury.

Wileńszczyzna ma już swoją flagę, która jest powszechnie używana podczas licznych uroczystości. Symbol kojarzący się z małą Ojczyzną, który stał się znakiem rozpoznawczym regionu. Flaga Wileńszczyzny nawiązuje do barw narodowych, historii Ziemi Wileńskiej i jej rycerskich tradycji. Jest to biało-czerwona szachownica, na której widnieje Pogoń, będąca w czasach przedwojennych częścią herbu Województwa Wileńskiego. Flaga Wileńszczyzny jest pomostem łączącym naszą piękną przeszłość z naszymi teraźniejszymi losami. Jest elementem, który nas jednoczy i pomaga budować poczucie wspólnoty opartej na haśle „Bóg Honor Ojczyzna”.

Ustawa o fladze państwowej i innych flagach stanowi, że instytucje ustawowe, siły zbrojne, litewskie regiony etnograficzne, miasta, miejscowości i wsie oraz zagraniczne społeczności litewskie mogą mieć własne flagi.

Obecnie prawnie uznaje się flagę państwową, flagę historyczną, flagi państw obcych, flagę Unii Europejskiej, flagi międzynarodowych organizacji publicznych, flagę prezydenta, flagi powiatów i gmin.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, procedura korzystania z flag miast, miejscowości i wsi zostanie określona przez samorządy, regiony etnograficzne Litwy – Auksztotę, Dainawę, Suwalszczyznę, Żmudź i Litwę Mniejszą.

Flagi społeczności litewskiej za granicą zostaną zatwierdzone przez instytucje zarządzania zagranicznymi społecznościami litewskimi, w porozumieniu ze Światową Radą Wspólnoty Litewskiej. Kolejna poprawka do ustawy legitymizuje godło regionu etnograficznego. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października.