Gitanas Nausėda w Warszawie: Bliskie stosunki między Litwą a Polską są niezbędne

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda przywitali litewską parę prezydencką. Była to pierwsza oficjalna wizyta zaprzysiężonego w piątek Gitanasa Nausėdy Fot. lrp.lt

16 lipca, kilka dni po oficjalnej inauguracji, prezydent Gitanas Nausėda złożył oficjalną wizytę w Warszawie. W ramach wizyty odbyły się rozmowy prezydentów w cztery oczy, spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu RP Markiem Kuchcińskim oraz Stanisławem Karczewskim, prezesem Rady Ministrów RP Mateuszem Morawieckim, a także z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda wybrał Polskę jako cel swojej pierwszej, zagranicznej wizyty. ,,To dla nas wyraźny sygnał, że Litwa, jako najbliższy sąsiad Polski, z którym od lat mamy dobre relacje, pragnie je jeszcze bardziej zintensyfikować. To także wyraz rosnącej, wzajemnej roli naszych państw w regionie Europy Środkowej” — ocenił szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Podczas wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda pogratulował Nausėdzie objęcia rządu oraz podziękował, że pierwsze kroki w ramach współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej prezydent Litwy skierował do Polski. „W jakimś sensie przyjmuję to jako zobowiązanie do tego, żeby także starać się te relacje jak najlepiej budować” — dodał Andrzej Duda.
Obaj prezydenci są pozytywnie nastawieni do dalszej współpracy. „Mam wielką nadzieję, że uda nam się razem zbudować taką relację, jaką kiedyś miałem możliwość z bliska oglądać pomiędzy panem prezydentem prof. Lechem Kaczyńskim a panem prezydentem Valdasem Adamkusem. To była przyjaźń, to była rzeczywiście współpraca międzysąsiedzka, nacechowana wzajemnym szacunkiem, ale przede wszystkim wielką, wzajemną sympatią. Mam nadzieję, że z panem prezydentem taką relację zbudujemy” — mówił Andrzej Duda.

Program wizyty Nausėdy przewiduje rozmowy w cztery oczy, jak i rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów

Podczas spotkania zostały omówione kwestie bezpieczeństwa i współpracy wojskowej na terenie Polski. Rozmawiano także o współpracy w ramach Trójmorza, szczególną uwagę poświęcono rozwojowi infrastruktury, podkreślono wagę inwestycji transportowych, a dokładniej kolejowej Rail Baltica oraz drogowych Via Carpatia i Via Baltica oraz o trwającej już budowie interkolektora gazowego pomiędzy Polską a Litwą.
Gitanas Nausėda podkreślił, że Litwa i Polska w wielu kwestiach się zgadzają. „Jest wiele spraw do omówienia. Możemy zorganizować jeszcze kilka takich spotkań, ale zostawmy trochę pracy dla naszych premierów oraz ministrów” — żartował Nausėda.
Prezydent Litwy zaproponował również odnowienie Prezydenckiego Komitetu Konsultacyjnego, podczas którego będzie można omawiać bieżące sprawy, a w szczególności kwestie praw polskiej mniejszości narodowej na Litwie.
Jak podkreślił Nausėda, sam w tej sprawie podjął już pewne działania.
„Kilka dni temu spotkałem się z przedstawicielami oświaty na Wileńszczyźnie. Do rozstrzygnięcia jest wiele problemów” — powiedział. Jak zaznaczył, nie zostały one rozwiązane, być może ze względu na to, że brakowało woli politycznej. „Myślę, że do tej kwestii trzeba wrócić” — powiedział prezydent LR, wysuwając również pomysł spotkania litewskiego ministra edukacji z jego polskim odpowiednikiem. „Doskonałym pomysłem byłoby, żeby nasi ministrowie oświaty spotkali się i bezpośrednio omówili te kwestie, a nie kontaktowali się za pomocą listów” — zaznaczył.
Wśród informacji, które wzbudziły największe zainteresowanie na Litwie, było zaproszenie przez Gitanasa Nausėdę na Litwę polskich banków. Jak powiedział przywódca państwa, mogą one wpłynąć na zwiększenie konkurencji między działającymi aktualnie największymi bankami, co będzie również korzystne dla mieszkańców Litwy.

Na konferencji prasowej Gitanas Nausėda powiedział, że jedną z omówionych przez nich kwestii były problemy oświaty dotyczące mniejszości polskiej na Litwie

Prezydent Litwy bardzo pozytywnie ocenił swoją pierwszą wizytę w Polsce. „Nie tylko nawiązaliśmy przyjazną, osobistą relację z prezydentem, ale także omówiliśmy, jak jeszcze bardziej wzmocnić dwustronną współpracę w dziedzinie obronności, energetyki i gospodarki. Bliski dialog z Polską ma dla nas znaczenie strategiczne nie tylko ze względu na historię, ale także ze względu na przyszłość Litwy. W dążeniu do idei państwa opiekuńczego za jeden z głównych akcentów uważamy bezpieczeństwo, dlatego bliskie stosunki między Litwą a Polską są niezbędne do tego, aby zrealizować tę wizję” — stwierdził prezydent Litwy.
Wizyta w Warszawie jest dopiero początkiem spotkań prezydentów Polski i Litwy. Z drugą wizytą do Polski litewski prezydent uda się już 1 września na obchody 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. W czasie pobytu w Polsce Gitanas Nausėda zaprosił prezydenta RP Andrzeja Dudę na uroczystości pogrzebowe powstańców styczniowych, które odbędą się jesienią na wileńskiej Rossie. Do tematu wizyty Gitanasa Nausėdy w Warszawie wrócimy w najbliższym wydaniu magazynowym.
Agata Radulewicz
Fot. lrp.lt