Więcej

  Nowa grupa edukacji przedszkolnej i 2 autobusy szkolne w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Na posiedzeniu Rady w tym miesiącu podjęto dwie ważne decyzje w dziedzinie edukacji. W Oddziale Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu będzie działała nowa grupa edukacji przedszkolnej, a społeczności Gimnazjum w Awiżeniach i Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Algirdasa w Mejszagole wkrótce będą cieszyły się z 2 kolejnych autobusów szkolnych.

  W celu stworzenia warunków nauki dla części dzieci w wieku przedszkolnym, które z braku miejsc nie trafiły do przedszkola w celu pobierania nauki wg edukacji programów przedszkolnej, w Oddziale Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu od 2 września b.r. zostanie założona grupa przedszkolna w języku polskim. Planuje się, że w nowej grupie będzie kształcić się około 14 dzieci.
  Również pomyślne wiadomości czekają na Gimnazjum w Awiżeniach i Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Algirdasa w Mejszagole rejonu wileńskiego. Członkowie Rady zaaprobowali przejęcie 2 autobusów szkolnych na własność Samorządu w celu realizacji samodzielnych funkcji, a obecnie będących w posiadaniu Centrum Zaopatrzenia Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Obecnie placówki edukacyjne rejonu wileńskiego ogółem będą dysponować 46 autobusami szkolnymi, w tym 19 żółtymi autobusami i 27 innymi autobusami szkolnymi, (z czego 19 zostało zakupionych przez Samorząd).
  Każdego roku rośnie liczba autobusów, co jeszcze bardziej ułatwia uczniom nie tylko podróżowanie do szkół, ale także na różne olimpiady, konkursy, festiwale, zawody i inne imprezy. Nie ma wątpliwości, że w ten sposób zapewnia się jeszcze lepszą jakość edukacji i bezpieczeństwo dzieci.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...