Nowa grupa edukacji przedszkolnej i 2 autobusy szkolne w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego

Na posiedzeniu Rady w tym miesiącu podjęto dwie ważne decyzje w dziedzinie edukacji. W Oddziale Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu będzie działała nowa grupa edukacji przedszkolnej, a społeczności Gimnazjum w Awiżeniach i Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Algirdasa w Mejszagole wkrótce będą cieszyły się z 2 kolejnych autobusów szkolnych.

W celu stworzenia warunków nauki dla części dzieci w wieku przedszkolnym, które z braku miejsc nie trafiły do przedszkola w celu pobierania nauki wg edukacji programów przedszkolnej, w Oddziale Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu od 2 września b.r. zostanie założona grupa przedszkolna w języku polskim. Planuje się, że w nowej grupie będzie kształcić się około 14 dzieci.
Również pomyślne wiadomości czekają na Gimnazjum w Awiżeniach i Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Algirdasa w Mejszagole rejonu wileńskiego. Członkowie Rady zaaprobowali przejęcie 2 autobusów szkolnych na własność Samorządu w celu realizacji samodzielnych funkcji, a obecnie będących w posiadaniu Centrum Zaopatrzenia Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu.

Obecnie placówki edukacyjne rejonu wileńskiego ogółem będą dysponować 46 autobusami szkolnymi, w tym 19 żółtymi autobusami i 27 innymi autobusami szkolnymi, (z czego 19 zostało zakupionych przez Samorząd).
Każdego roku rośnie liczba autobusów, co jeszcze bardziej ułatwia uczniom nie tylko podróżowanie do szkół, ale także na różne olimpiady, konkursy, festiwale, zawody i inne imprezy. Nie ma wątpliwości, że w ten sposób zapewnia się jeszcze lepszą jakość edukacji i bezpieczeństwo dzieci.