Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie za karmienie pszczół

Od 1 sierpnia pszczelarze są zapraszani do składania wniosków o otrzymanie wsparcia za dodatkowe karmienie pszczół (cukru).

Na jedną rodzinę pszczelą może zostać przyznana rekompensata do 5,79 euro na zakup cukru zwykłego, cukru ekologicznego lub syropu inwertowanego oraz nie więcej niż 11,58 euro na certyfikowaną rodzinę pszczelą produkcji ekologicznej.
Otrzymanie rekompensaty jest możliwe za nie więcej niż 10 kg cukrów / cukru ekologicznego lub za 15 litrów syropu z cukru inwertowanego na dodatkowe karmienie pszczół.
Do finansowania mogą pretendować pszczelarze, których rodziny pszczele są zarejestrowane w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich, oraz zarządcy lub partnerzy gospodarstwa rolnego, którzy zarejestrowali swoje gospodarstwo w Rejestrze Rolniczym i Rejestrze Przedsiębiorstwa Wiejskiego.

Przypominamy, że pszczelarze muszą co roku odnawiać dane o liczbie posiadanych rodzin pszczelich przed złożeniem wniosku.
Wnioski można składać w administracjach samorządów w miejscu zamieszkania wraz z niezbędnymi dokumentami, a wsparcie zostanie wypłacone przez krajową agencję płatniczą.

Koszty kwalifikowalne muszą zostać poniesione w bieżącym roku przed datą złożenia wniosku o dotację (włącznie).
Osoby posiadające więcej niż 150 rodzin pszczelich nie mogą ubiegać się o wsparcie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.