Więcej

  Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie za karmienie pszczół

  Czytaj również...

  Od 1 sierpnia pszczelarze są zapraszani do składania wniosków o otrzymanie wsparcia za dodatkowe karmienie pszczół (cukru).

  Na jedną rodzinę pszczelą może zostać przyznana rekompensata do 5,79 euro na zakup cukru zwykłego, cukru ekologicznego lub syropu inwertowanego oraz nie więcej niż 11,58 euro na certyfikowaną rodzinę pszczelą produkcji ekologicznej.
  Otrzymanie rekompensaty jest możliwe za nie więcej niż 10 kg cukrów / cukru ekologicznego lub za 15 litrów syropu z cukru inwertowanego na dodatkowe karmienie pszczół.
  Do finansowania mogą pretendować pszczelarze, których rodziny pszczele są zarejestrowane w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich, oraz zarządcy lub partnerzy gospodarstwa rolnego, którzy zarejestrowali swoje gospodarstwo w Rejestrze Rolniczym i Rejestrze Przedsiębiorstwa Wiejskiego.

  Przypominamy, że pszczelarze muszą co roku odnawiać dane o liczbie posiadanych rodzin pszczelich przed złożeniem wniosku.
  Wnioski można składać w administracjach samorządów w miejscu zamieszkania wraz z niezbędnymi dokumentami, a wsparcie zostanie wypłacone przez krajową agencję płatniczą.

  Koszty kwalifikowalne muszą zostać poniesione w bieżącym roku przed datą złożenia wniosku o dotację (włącznie).
  Osoby posiadające więcej niż 150 rodzin pszczelich nie mogą ubiegać się o wsparcie.
  Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...