Więcej

  Ogłaszamy konkurs fotograficzny!

  Czytaj również...

  Kościół Świętej Trójcy i klasztor Trynitarzy w Trynopolu Fot. Marian Paluszkiewicz

  W ramach naszego cyklu, tworzonego wspólnie z Polską Fundacją Narodową, ogłaszamy konkurs fotograficzny! Promujmy polskie dziedzictwo kulturowe na Litwie – poprzez zdjęcia. Wystarczy wybrać obiekt polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie (budynek, pomnik, obraz itd.), sfotografować i nadesłać z opisem (krótką historią obiektu oraz powodami, dla którego wybraliśmy właśnie ten obiekt, łącznie do 450 znaków) na wskazany adres. Prace konkursowe będą oceniane według trzech kryteriów: wyboru obiektu, estetyki zdjęcia i opisu.

  Kto może brać udział?
  Każdy!

  Jakie powinny być zdjęcia?
  Własne! Nie muszą być robione przy użyciu profesjonalnego sprzętu, wystarczy telefon komórkowy.

  Gdzie je przesyłać?
  Na adres konkurs@kurierwilenski.lt do 15 października 2019 r.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest „Kurier Wileński”, wydawany przez VšĮ „Kurier Wilenski” z siedzibą: Birbynių 4a, LT-02121 Wilno, Litwa. Dalej – Organizator.

  2. Nadsyłając pracę na konkurs, Uczestnik potwierdza, że jest autorem pracy konkursowej i dysponuje wszystkimi prawami do niej.

  3. Uczestnik, nadsyłając pracę, zgadza się na jej publikację wraz z imieniem i nazwiskiem autora na łamach dziennika i wydania magazynowego „Kurier Wileński” oraz należących do Organizatora zasobów w internecie.

  4. Uczestnik, nadsyłając pracę, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie potrzebnym dla przeprowadzenia konkursu. Dane te nie będą przekazywane przez Organizatora innym osobom ani podmiotom.

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...

  „Tworzę swoje życie sam” po raz piąty. Szkolenia nt. podatków, ryzyka i biznesu „Filantropii plus”

  Poprzez ćwiczenia i praktyki uczestnicy szkolenia dowiedzą się: Jak odnaleźć swoje powołanie;Odnosić sukcesy;Realizować marzenia;Zarabiać pieniądze;Nauczą się małych technik, które odmieniają życie ogromnie. Szkolenie prowadzą przedsiębiorcy, którzy udzielą też praktycznej wiedzy nt. zakładania biznesu, podatków, ryzyka, itp. Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz atrakcyjny...

  Polska przejmuje dowodzenie Baltic Air Policing. Litewskie niebo przeszyją najlepsze francuskie myśliwce — Rafale

  Polskie Siły Powietrzne przejmą misję od Węgier Polskie Siły Powietrzne, które w ostatnim czasie wzmocniły misję Baltic Air Policing, pozostają na Litwie i przejmują dowództwo nad misją od Węgier. Z pomocą Polakom przybywają francuscy piloci, którzy wzmocnią misję najpotężniejszymi myśliwcami...

  Odszedł Jan Dowgiało — wieloletni dyrektor wileńskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

  Uczył matematyki w szkołach rejonu wileńskiego w Korwiu, Jałówce, Ławaryszkach. Najdłużej był związany ze Szkołą Średnią nr 19 w Wilnie — obecnym Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Jako lubiany i ceniony nauczyciel i dyrektor pracował tam przez 22 lata. To...