Ogłaszamy konkurs fotograficzny!

Kościół Świętej Trójcy i klasztor Trynitarzy w Trynopolu Fot. Marian Paluszkiewicz

W ramach naszego cyklu, tworzonego wspólnie z Polską Fundacją Narodową, ogłaszamy konkurs fotograficzny! Promujmy polskie dziedzictwo kulturowe na Litwie – poprzez zdjęcia. Wystarczy wybrać obiekt polskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie (budynek, pomnik, obraz itd.), sfotografować i nadesłać z opisem (krótką historią obiektu oraz powodami, dla którego wybraliśmy właśnie ten obiekt, łącznie do 450 znaków) na wskazany adres. Prace konkursowe będą oceniane według trzech kryteriów: wyboru obiektu, estetyki zdjęcia i opisu.

Kto może brać udział?
Każdy!

Jakie powinny być zdjęcia?
Własne! Nie muszą być robione przy użyciu profesjonalnego sprzętu, wystarczy telefon komórkowy.

Gdzie je przesyłać?
Na adres konkurs@kurierwilenski.lt do 15 października 2019 r.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest „Kurier Wileński”, wydawany przez VšĮ „Kurier Wilenski” z siedzibą: Birbynių 4a, LT-02121 Wilno, Litwa. Dalej – Organizator.

2. Nadsyłając pracę na konkurs, Uczestnik potwierdza, że jest autorem pracy konkursowej i dysponuje wszystkimi prawami do niej.

3. Uczestnik, nadsyłając pracę, zgadza się na jej publikację wraz z imieniem i nazwiskiem autora na łamach dziennika i wydania magazynowego „Kurier Wileński” oraz należących do Organizatora zasobów w internecie.

4. Uczestnik, nadsyłając pracę, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie potrzebnym dla przeprowadzenia konkursu. Dane te nie będą przekazywane przez Organizatora innym osobom ani podmiotom.