Ojczyzna – Polszczyzna – Wileńszczyzna. Zaproszenie na III sesję bezpłatnych warsztatów językowo-dziennikarskich

Fot. Marian Paluszkiewicz

Organizacja VšĮ Vilnijos žodis i Fundacja Pomysłodalnia zapraszają wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych do udziału w trzeciej sesji bezpłatnych warsztatów. Zajęcia odbędą się w dniach 24–28 października.

Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcą jak najlepiej wypowiadać się w języku polskim w mowie i w piśmie, zamierzają poprawić swój warsztat i aparat krytyczny. Adresatami są w szczególności: uczniowie klas gimnazjalnych, studenci, nauczyciele, dziennikarze.

Celem projektu jest: podniesienie umiejętności operowania współczesnym językiem polskim, kultury komunikacji językowej, umiejętności związanych z warsztatem dziennikarskim i osób wypowiadających się publicznie, umiejętności pisania krytycznego w celu jak najlepszej oprawy merytorycznej wydarzeń kulturalnych na Wileńszczyźnie.

III zjazd dedykowany będzie IX Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej“, dzięki współpracy z Polskim Teatrem „Studio” w Wilnie/Polskim Studiem Teatralnym w Wilnie. Uczestnicy warsztatów wejdą w skład biura prasowego, przygotowującego oprawę medialną wydarzenia. Uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. Szczegółowy zakres i podział pracy warsztatowej uczestnicy otrzymają po przesłaniu zgłoszenia.

Autorami koncepcji programowej i prowadzącymi są redaktorzy z Polski na co dzień współpracujący z polskimi mediami na Litwie (Magdalena Olszewska i Piotr Wyszomirski) oraz redaktorzy „Kuriera Wileńskiego”.

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 23 października 2019 r. drogą mailową na adres: pomyslodalnia@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:

  • Imię i nazwisko
  • wiek i zawód (w przypadku uczniów i studentów – szkołę lub kierunek studiów)
  • kontakt telefoniczny

Po ukończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu grantowego Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP.

Szczegóły na stronie: pomyslodalnia.pl, wydarzeniu na FB (Szkolenia: OJCZYZNA – POLSZCZYZNA – WILEŃSZCZYZNA)

Miejsca wydarzeń festiwalowych: Dom Kultury Polskiej (Naugarduko g. 76), Teatr na Pohulance – Rosyjski Teatr Dramatyczny (ul. J. Basanavičiausa 13), Wileński Teatr Kameralny (al. Konstitucijos 23), u „Medyków” (al. Gedimino 27), Centrum Kultury w Rudziszkach (Statybininkų g. 23), Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie (Vilniaus g. 2)

Zgłoszenia: pomyslodalnia@gmail.com

Kontakt: pomyslodalnia@gmail.com, szkolenia@kurierwilenski.lt