Więcej

  W rejonie wileńskim zwiększa się liczba uczniów

  Czytaj również...

  Samorząd rejonu wileńskiego jest jednym z nielicznych w kraju, który odnotowuje wzrost liczby uczniów Foto. vrsa.lt

  Podczas gdy inne samorządy na Litwie odnotowują spadek liczby mieszkańców, w rejonie wileńskim populacja ludności stale rośnie.

  Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców notowane jest również zwiększenie liczby uczniów. Jednym z powodów skoku liczby uczniów jest optymalnie zbudowana sieć szkół w rejonie. Rejon wileński jest samorządem wielonarodowym z odpowiednią liczbą placówek oświatowych oferujących edukację w różnych językach. Samorząd Rejonu Wileńskiego tak zorganizował sieć szkół, by mógł wszystkim uczniom rejonu zapewnić możliwość pobierania nauki w swoim języku ojczystym i zdobycie wykształcenia jak najbliżej domu.

  Więcej pierwszoklasistów

  W bieżącym roku szkolnym, w porównaniu z 2015-2016, liczba pierwszoklasistów w szkołach rejonu wileńskiego zwiększyła się o 6 proc. W roku szkolnym 2015-2016 do klas pierwszych uczęszczało 701 pierwszoklasistów, w kolejnym – 768, następnym – 732, zaś w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych przyszło 746 pierwszoklasistów. Z kolei 1 września bieżącego roku progi szkół w rejonie wileńskim przekroczyło nawet 836 pierwszoklasistów.

  Ogólna liczba uczniów w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego również się zwiększyła – o 220 uczniów. W porównaniu z innymi samorządami, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego notowany jest wzrost liczby uczniów w szkołach ogólnokształcących.
  W roku szkolnym 2018-2019 w samorządzie działało 39 szkół ogólnokształcących. 24 z nich to gimnazja, w tym 17 polskich. W rejonie edukację oferuje ponadto 10 szkół podstawowych, jedna szkoła podstawowa-ośrodek wielofunkcyjny, 2 szkoły początkowe, 2 szkoły-przedszkola. Na terenie samorządu działają ponadto 24 placówki edukacji nieformalnej: 9 przedszkoli, 10 żłobków-przedszkoli, 1 ośrodek wielofunkcyjny, szkoła sztuk pięknych, szkoła muzyczna, szkoła sportowa. Ogółem 63 placówki oświatowe.
  Z uwagi na fakt, że oświata jest w Samorządzie Rejonu Wileńskiego dziedziną priorytetową, na jej finansowanie kierowana jest niemal połowa środków z budżetu podstołecznego samorządu. Edukacja jest dodatkowo finansowana również z innych źródeł, m. in. w ramach specjalnej subwencji docelowej na potrzeby edukacyjne.
  Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty, podkreśla, że wzrost liczby uczniów jest wynikiem działań Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  „Wpływ na wzrost liczby uczniów mają nie tylko zachodzące procesy migracyjne. Jest to głównie efekt działań, starań i nieustannych zabiegów Samorządu Rejonu Wileńskiego. Sieć szkół jest zbudowana optymalnie, świetnie działa system dowozu uczniów, w szkołach działają świetlicy, niemal we wszystkich placówkach oświatowych stworzone są etaty dla pracowników stołówek, co oznacza, że nasze dzieci na miejscu, w swojej szkole mogą tanio i zdrowo zjeść” – świetne warunki do pobierania nauki w szkołach rejonu wileńskiego wymienia Zofia Siegień.
  Samorząd rejonu wileńskiego jest jednym z nielicznych w kraju, który odnotowuje wzrost liczby uczniów.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...

  Ponad pół setki młodzieży z rejonu wileńskiego wyraziło chęć udziału w letnim programie zajętości

  „Jesteśmy zadowoleni zarówno z zainteresowania pracodawców programem, jak i aktywnego udziału w nim młodych ludzi. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie z rejonu wileńskiego są zmotywowani i doceniają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz efektywnego wykorzystania czasu letniego. Jest...