Więcej

  W rejonie wileńskim zwiększa się liczba uczniów

  Czytaj również...

  Samorząd rejonu wileńskiego jest jednym z nielicznych w kraju, który odnotowuje wzrost liczby uczniów Foto. vrsa.lt

  Podczas gdy inne samorządy na Litwie odnotowują spadek liczby mieszkańców, w rejonie wileńskim populacja ludności stale rośnie.

  Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców notowane jest również zwiększenie liczby uczniów. Jednym z powodów skoku liczby uczniów jest optymalnie zbudowana sieć szkół w rejonie. Rejon wileński jest samorządem wielonarodowym z odpowiednią liczbą placówek oświatowych oferujących edukację w różnych językach. Samorząd Rejonu Wileńskiego tak zorganizował sieć szkół, by mógł wszystkim uczniom rejonu zapewnić możliwość pobierania nauki w swoim języku ojczystym i zdobycie wykształcenia jak najbliżej domu.

  Więcej pierwszoklasistów

  W bieżącym roku szkolnym, w porównaniu z 2015-2016, liczba pierwszoklasistów w szkołach rejonu wileńskiego zwiększyła się o 6 proc. W roku szkolnym 2015-2016 do klas pierwszych uczęszczało 701 pierwszoklasistów, w kolejnym – 768, następnym – 732, zaś w roku szkolnym 2018-2019 do klas pierwszych przyszło 746 pierwszoklasistów. Z kolei 1 września bieżącego roku progi szkół w rejonie wileńskim przekroczyło nawet 836 pierwszoklasistów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Ogólna liczba uczniów w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego również się zwiększyła – o 220 uczniów. W porównaniu z innymi samorządami, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego notowany jest wzrost liczby uczniów w szkołach ogólnokształcących.
  W roku szkolnym 2018-2019 w samorządzie działało 39 szkół ogólnokształcących. 24 z nich to gimnazja, w tym 17 polskich. W rejonie edukację oferuje ponadto 10 szkół podstawowych, jedna szkoła podstawowa-ośrodek wielofunkcyjny, 2 szkoły początkowe, 2 szkoły-przedszkola. Na terenie samorządu działają ponadto 24 placówki edukacji nieformalnej: 9 przedszkoli, 10 żłobków-przedszkoli, 1 ośrodek wielofunkcyjny, szkoła sztuk pięknych, szkoła muzyczna, szkoła sportowa. Ogółem 63 placówki oświatowe.
  Z uwagi na fakt, że oświata jest w Samorządzie Rejonu Wileńskiego dziedziną priorytetową, na jej finansowanie kierowana jest niemal połowa środków z budżetu podstołecznego samorządu. Edukacja jest dodatkowo finansowana również z innych źródeł, m. in. w ramach specjalnej subwencji docelowej na potrzeby edukacyjne.
  Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty, podkreśla, że wzrost liczby uczniów jest wynikiem działań Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  „Wpływ na wzrost liczby uczniów mają nie tylko zachodzące procesy migracyjne. Jest to głównie efekt działań, starań i nieustannych zabiegów Samorządu Rejonu Wileńskiego. Sieć szkół jest zbudowana optymalnie, świetnie działa system dowozu uczniów, w szkołach działają świetlicy, niemal we wszystkich placówkach oświatowych stworzone są etaty dla pracowników stołówek, co oznacza, że nasze dzieci na miejscu, w swojej szkole mogą tanio i zdrowo zjeść” – świetne warunki do pobierania nauki w szkołach rejonu wileńskiego wymienia Zofia Siegień.
  Samorząd rejonu wileńskiego jest jednym z nielicznych w kraju, który odnotowuje wzrost liczby uczniów.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia...

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...