Samorząd Rejonu Wileńskiego zwróci koszty protezowania zębów dla osób niezamożnych

Samorząd Rejonu Wileńskiego zwróci koszty protezowania zębów dla osób niezamożnych

25 października Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyjęła uchwałę o zwrocie kosztów protezowania zębów dla osób o niskich dochodach. Samorząd wspiera w ten sposób mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy nie kwalifikują się do bezpłatnych usług dentystycznych.

Zgodnie z przepisami krajowymi prawo do refundacji z budżetu mają wyłącznie osoby w wieku emerytalnym, osoby całkowicie bądź częściowo niezdolne do pracy oraz dzieci.
Tymczasem według specjalistów utrata zębów nie jest wyłącznie problemem osób starszych. Proteza dentystyczna lub implanty dentystyczne są dość często spotykane u młodych ludzi, którzy tracą zęby w wyniku wypadku lub choroby. Znaczna część mieszkańców Litwy nie może sobie pozwolić na usługi dentystyczne. Szacowana bezwzględna granica ubóstwa w 2017 roku wyniosła na Litwie 238 euro miesięcznie na osobę mieszkającą samotnie i 500 euro na rodzinę z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci w wieku do 14 lat.
W tej sytuacji Wydział Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wystąpił z propozycją udzielenia pomocy osobom o niskich dochodach w wieku produkcyjnym, które nie kwalifikują się do bezpłatnych dentystycznych usług protetycznych refundowanych z budżetu państwa.

Według fachowców Samorządu protezy dentystyczne nie tylko mają przywrócić funkcje żucia – utrata zębów jest również przyczyną zamknięcia się osoby i odizolowania się od ludzi. Ludzie unikają uśmiechu, a na dłuższą metę mogą wystąpić problemy psychiczne. Osoba, która straciła zęby, traci pewność siebie, ma trudności ze znalezieniem pracy, w wyniku czego problem ubóstwa pogłębia się. Wszystko to stwarza warunki do wykluczenia społecznego i bezrobocia oraz ogranicza ich aktywność społeczną i ekonomiczną.
Odtąd mieszkaniec rejonu wileńskiego w wieku produkcyjnym może ubiegać się o zwrot kosztów protetycznych usług z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Pomoc należy się osobie, której średni dochód nie przekracza 244 euro miesięcznie, a usługi protetyczne są konieczne. Osoba ta powinna być objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Świadczenie usług protez dentystycznych jest refundowane, a usługa jest świadczona, gdy jama ustna jest już wyleczona i gotowa do protez dentystycznych.
O rekompensatę za niezbędną pomoc protezowania dentystycznego mogą ubiegać się następujące osoby:
• posiadające mniej niż 10 funkcjonalnie kompletnych par pełnowartościowych kontaktowych naturalnych lub wysokiej jakości protetycznych zębów antagonistycznych od pierwszego zęba trzonowego do drugiej strony pierwszego zęba trzonowego;
• osoby z diagnozą patologicznego ścierania wszystkich zębów w stopniu większym niż II stopień (ponad 1/3 koron zębów);
• z bezzębną żuchwą o wysokości mniejszej niż 12 mm w okolicy 4, 5 i 6 zębów.
Samorząd wspiera mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy nie kwalifikują się do bezpłatnych usług dentystycznych.
Foto. unsplash.com