Przedszkole w Pogirach przyjmie więcej dzieci

Przedszkole w Pogirach „Sówka” będzie miało nową dobudówkę, dlatego będzie mogło przyjąć więcej dzieci.
Polsko-litewskie przedszkole w Pogirach jest jednym z największych w rejonie. Do „Sówki” uczęszczają dzieci z Pogir i okolic.

W przedszkolu działa 11 grup dla dzieci w różnym wieku: 8 grup dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz 3 grupy dla dzieci od 6. do 7. roku życia.
„Zgodnie ze Strategicznym Planem Działań Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2019-2021 obecnie realizowane są następujące projekty mające na celu zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego: modernizacja żłobka-przedszkola w Mariampolu poprzez zwiększenie powierzchni edukacyjnej; modernizacja szkoły-przedszkola w Skojdziszkach; budowa dobudówki w przedszkolu „Sówka” w Pogirach; modernizacja żłobka-przedszkola w Wołczunach; odnowienie i modernizacja szkoły-przedszkola w Wojdatach „Kolorowy latawiec”; modernizacja żłobka-przedszkola w Niemenczynie; odnowienie i modernizacja gmachu Szkoły Podstawowej im św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, w której mieszczą się grupy nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, a także budowa nowego przedszkola (na 125 miejsc) w Wielkiej Rzeszy” – informuje Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty.

Samorząd Rejonu Wileńskiego spośród 60 samorządów na Litwie jest liderem pod względem budowy nowych przedszkoli

Liczba mieszkańców w rejonie wileńskim stale rośnie, wzrasta również liczba dzieci. Odpowiednio coraz większy jest popyt na przedszkola. W odpowiedzi na to Samorządu Rejonu Wileńskiego zwiększa dostęp do usług wychowania przedszkolnego.
Po wzniesieniu dobudówki przedszkole w Pogirach będzie mogło przyjąć o 100 dzieci więcej – w nowych pomieszczeniach mają działać 2 grupy przedszkolne po 20 dzieci i 4 grupy żłobkowe po 15 dzieci.

Projekt budowy dobudówki będzie kosztował 2 mln euro. 229 000 euro skierował na ten cel Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa – 20 000 euro, pozostałą część robót sfinansuje Samorząd Rejonu Wileńskiego.
W październiku br. umowę o wykonanie prac podpisano ze spółką „VT statyba”. Zakończenie projektu planowane jest do końca 2020 roku.
Samorząd Rejonu Wileńskiego spośród 60 samorządów na Litwie jest liderem pod względem budowy nowych przedszkoli.
„Samorząd Rejonu Wileńskiego przoduje spośród wszystkich 60 samorządów w kraju pod względem liczby nowo zbudowanych przedszkoli. Przedszkole w Pogirach jest kolejną placówką, którą poszerzymy i stworzymy możliwości, by mogło przyjąć jeszcze większą liczbę dzieci. Radością napawa fakt, że możemy zaspokajać potrzeby młodych rodzin, pomagać rodzicom i stwarzać wszelkie warunki dla dzieci” – satysfakcji nie kryje Maria Rekść, mer rejonu wileńskiego.