Sołtysi z rejonu wileńskiego przeszli szkolenie


Podczas szkolenia sołtysi z rejonu wileńskiego poznawali m.in. podstawy prawne swojej działalności. / fot. vrsa.lt

W dniach 9–10 grudnia Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zorganizowała specjalne szkolenia dla sołtysów, którzy są ważnym pośrednikiem między mieszkańcami a instytucjami władzy.

Szkolenia dla sołtysów to nowa praktyka w samorządzie. Sołtysi są potrzebni, ponieważ są pośrednikami między mieszkańcami a przedstawicielami władzy. Oni najlepiej znają potrzeby i problemy mieszkańców. Mogą wnieść znaczący wkład w rozwój rejonu wileńskiego – powiedziała prowadząca szkolenia Rita Daugevičienė, główna specjalistka z Wydziału Prawnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W rejonie wileńskim działa 196 sołectw. Sołtys reprezentuje mieszkańców społeczności lokalnej i jest zaangażowany w jej sprawy. Sam jest aktywny i zachęca mieszkańców do interesowania się i udziału w rozwiązywaniu spraw publicznych.
Podczas szkolenia sołtysi z rejonu wileńskiego poznawali podstawy prawne swojej działalności: przepisy ustawy o samorządzie lokalnym, które regulują prawa i obowiązki sołtysa, zasady odwołania sołtysów, tryb zwoływania zebrań itd.

Sołtysi zapoznali się też ze stroną internetową Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dowiedzieli się, jak szukać na niej informacji. Ponadto uczestnicy szkoleń uczyli się, jak się zachować w stosunku do osoby przeżywającej kryzys (dotyczący relacji w rodzinie, sytuacji materialnej, uzależnień).

Podczas szkolenia sołtysi z rejonu wileńskiego poznawali m.in. podstawy prawne swojej działalności. / fot. vrsa.lt