Od Nowego Roku wszyscy przedszkolacy będą otrzymywać bezpłatne posiłki

Bezpłatne żywienie będzie organizowane w 28 placówkach oświatowych rejonu wileńskiego  Foto. pixabay.com

Od stycznia 2020 r. wszyscy uczniowie w wieku przedszkolnym w placówkach oświatowych podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego otrzymają bezpłatne posiłki (obiad). Bezpłatne żywienie będzie organizowane w 28 placówkach oświatowych rejonu wileńskiego, w których uczy się 431 przedszkolaków.

Obecnie bezpłatne posiłki w szkołach otrzymują tylko dzieci z niezamożnych rodzin. Po przyjęciu przez Sejm Republiki Litewskiej poprawki do Ustawy o pomocy społecznej dla uczniów bezpłatne żywienie bez oceny dochodów rodziców będą mieli wszyscy uczniowie uczący się w szkołach ogólnokształcących wg programów edukacji przedszkolnej lub początkowej. Powszechne bezpłatne posiłki dla dzieci (obiady) będą organizowane na zasadzie samoobsługowej, częściowego szwedzkiego stołu. Rodzice (opiekunowie) uczniów będą musieli jedynie złożyć wniosek.
Aby jak najwcześniej skorzystać z prawa do bezpłatnego żywienia dla dzieci, Samorząd Rejonu Wileńskiego podjął decyzję i zwrócił się do Ministerstwa Ochrony Społecznej i Pracy Republiki Litewskiej w sprawie możliwości organizowania bezpłatnych posiłków dla przedszkolaków już od stycznia 2020 r. A więc od stycznia 2020 r. wszystkie dzieci, uczące się wg programów edukacji przedszkolnej w placówkach oświatowych, podległych Samorządowi Rejonu Wileńskiego, otrzymają prawo do bezpłatnego żywienia.
Zgodnie z przyjętymi poprawkami, na pierwszym etapie od stycznia 2020 r. wszyscy przedszkolacy otrzymają bezpłatne posiłki w formie szwedzkiego stołu. Z kolei Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wnosi także wkład finansowy w organizację tego bezpłatnego żywienia – stołówki szkolne będą wyposażone w niezbędne dodatkowe akcesoria i urządzenia kuchenne.
Należy zauważyć, że w sprawie bezpłatnych obiadów jedno z rodziców (opiekunów) ucznia (dziecka w wieku przedszkolnym) powinno skontaktować się ze starostwem (zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania) lub złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu informacyjnego wsparcia rodziny www.spis.lt. Wnioskodawca nie musi przedstawiać dokumentacji o dochodach rodziny.