Więcej

  Za zbieranie odpadów komunalnych rozliczenia będą wcześniej

  Czytaj również...

  Na prośbę płatnika opłaty można będzie uiścić z góry za cały rok Foto. pixabay.com

  Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 18 grudnia 2019 r. został zatwierdzony częściowo zmieniony Regulamin Opłat Lokalnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami, który zobowiązuje posiadaczy odpadów do wcześniejszego opłacenia, tj. – w końcu każdego kwartału.

  Odtąd opłata lokalna za usługi świadczone w pierwszym kwartale będzie musiała być uiszczona do 31 marca, za usługi w drugim kwartale – do 30 czerwca, za usługi w trzecim kwartale – do 30 września, a za usługi w czwartym kwartale – do 31 grudnia. Tymczasem opłata lokalna za usługi świadczone w pierwszej połowie roku w garażach, spółkach ogrodniczych z budynkami, w których nie ma stałych mieszkańców, musi zostać uiszczona do dnia 30 czerwca, a za usługi świadczone w drugiej połowie roku – do 31 grudnia.
  Na prośbę lokalnego płatnika opłaty można będzie uiścić z góry za cały rok lub za pierwsze półrocze dokonując wpłaty do 31 marca bieżącego roku, a za drugie półrocze – do 30 września.

  Przedsiębiorstwo, świadczące usługi, informacje o szacunkowych kwotach, należnych za rok kalendarzowy lub okres półroczny, zobowiązuje się dostarczyć każdemu miejscowemu podatnikowi odpowiednio do 15 marca lub 15 września.
  Oczekuje się, że po zatwierdzeniu nowego Regulaminu Opłat Lokalnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zbieranie opłat za zbiórkę odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami będzie dla mieszkańców rejonu bardziej efektywne i wygodne.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...