Za zbieranie odpadów komunalnych rozliczenia będą wcześniej

Na prośbę płatnika opłaty można będzie uiścić z góry za cały rok Foto. pixabay.com

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego 18 grudnia 2019 r. został zatwierdzony częściowo zmieniony Regulamin Opłat Lokalnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami, który zobowiązuje posiadaczy odpadów do wcześniejszego opłacenia, tj. – w końcu każdego kwartału.

Odtąd opłata lokalna za usługi świadczone w pierwszym kwartale będzie musiała być uiszczona do 31 marca, za usługi w drugim kwartale – do 30 czerwca, za usługi w trzecim kwartale – do 30 września, a za usługi w czwartym kwartale – do 31 grudnia. Tymczasem opłata lokalna za usługi świadczone w pierwszej połowie roku w garażach, spółkach ogrodniczych z budynkami, w których nie ma stałych mieszkańców, musi zostać uiszczona do dnia 30 czerwca, a za usługi świadczone w drugiej połowie roku – do 31 grudnia.
Na prośbę lokalnego płatnika opłaty można będzie uiścić z góry za cały rok lub za pierwsze półrocze dokonując wpłaty do 31 marca bieżącego roku, a za drugie półrocze – do 30 września.

Przedsiębiorstwo, świadczące usługi, informacje o szacunkowych kwotach, należnych za rok kalendarzowy lub okres półroczny, zobowiązuje się dostarczyć każdemu miejscowemu podatnikowi odpowiednio do 15 marca lub 15 września.
Oczekuje się, że po zatwierdzeniu nowego Regulaminu Opłat Lokalnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego zbieranie opłat za zbiórkę odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami będzie dla mieszkańców rejonu bardziej efektywne i wygodne.