Do 31 stycznia można składać wnioski odnośnie renowacji bloków wielomieszkaniowych

Renowacja na Litwie. Fot. archiwum BETA

Mieszkańcy bloków, którzy chcą kompleksowo odnowić swoje środowisko mieszkalne do 31 stycznia mogą składać wnioski do Agencji Oszczędzania Energii Mieszkań (BETA) w oddziałach regionalnych. Również do 1 lipca można składać wnioski na małą renowację czyli modernizację systemów wewnętrznych ogrzewania i dostarczania gorącej wody.

W zależności od wielkości inwestycji w modernizację, odnowiony blok średnio oszczędza 50-60 proc. energii zużywanej na ogrzewanie budynku i osiąga nie niższą niż C klasę efektywności energetycznej. Główną zachętą dla mieszkańców do składania wniosków odnośnie renowacji są mniejsze o połowę rachunki za ogrzewanie.
Niższe nakłady na ogrzewanie nie są jednak jedynym powodem by rozpocząć modernizację bloku. Przyczynia się ona do polepszenia jakości życia oraz wzrostu cen mieszkań, ponieważ odnowiony blok jest bardziej atrakcyjny dla osób, które planują nabyć lub wynająć mieszkanie.

Możliwość otrzymania wsparcia

Po złożeniu wniosku na kompleksową modernizację bloku można otrzymać państwowe wsparcie finansowe (30 proc.) na środki zwiększające efektywność energetyczną budynku. Przykładowo – na ocieplanie dachu i ścian zewnętrznych, uporządkowanie lub wymianę systemów ogrzewania i dostarczania gorącej wody, uporządkowanie systemów wentylacji i rekuperacji, wymianę okien oraz balkonów w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, odnawianie wind oraz instalację innowacyjnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, energii geotermicznej i in.
Dodatkowo (10 proc.) można otrzymać na pokrycie kosztów modernizacji niezautomatyzowanego punktu cieplnego, montując zawory zbilansowane i in. Oznacza to, że w sumie państwowa pomoc finansowa może stanowić 40 proc.
Stuprocentowe pokrycie kosztów obejmuje również przygotowanie projektu modernizacji oraz kosztów zarządzania i doglądu technicznego budowy. Państwo finansuje też wszystkie koszta renowacji dla osób o niskich dochodach.
W okresie obecnego wezwania przewiduje się przeznaczyć 150 mln euro na renowację bloków, a finansowanie środków zwiększających efektywność energetyczną wyniesie 50 mln euro, przy pokryciu 30 proc. wartości inwestycji.

Mała renowacja

Po raz pierwszy wnioski na trwającą małą renowację systemów ogrzewania wewnętrznego oraz systemu dostarczania gorącej wody, gdzie wsparcie państwowe osiąga 30 proc., będą przyjmowane do 1 lipca lub do momentu, gdy nie będzie przekroczona kwota przeznaczona na ten cel – 5 mln euro.
Przy małej renowacji finansowanie skierowane zostanie na wymianę hydroelewatorowych węzłów cieplnych na nowe zautomatyzowane lub wymianę starych zużytych zautomatyzowanych węzłów, które nie utrzymują automatycznie określonego reżimu temperatury gorącej wody w systemie dostarczania jej w budynku.
W małej renowacji finansowane są też inne dodatkowe środki, takie jak wymiana kaloryferów, zamontowanie termostatów, wymiana rur, indywidualnych liczników czy zamontowanie systemu rozdzielczości cieplnej, a także nowoczesne systemy umożliwiające odczytywanie wskaźników i liczników gorącej wody w mieszkaniach.
Więcej informacji odnośnie wezwania można znaleźć na stronie BETA www.betalt.lt. Wnioski przyjmowane są we wszystkich regionalnych oddziałach BETA.

 Zam.2159


Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego