Prezydent Litwy spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej

Fot. Marian Paluszkiewicz

W piątek, 24 stycznia, z inicjatywy kancelarii prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy odbyło się spotkanie z przedstawicielami społeczności polskiej na Litwie. W pałacu prezydenckim omówiono najważniejsze problemy nurtujące litewskich Polaków.

Podczas spotkania z prezydentem oraz jego doradcami (Gitanas Nausėda wziął udział w części spotkania) najwięcej uwagi poświęcono sprawom szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie, w szczególności problemowi ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego oraz braku podręczników w języku polskim. Omówiono także problemy związane z przyjęciem ustawy o mniejszościach narodowych, która miałaby w znacznym stopniu pomóc w uregulowaniu wielu problemów Polaków na Litwie. Mówiono także o potrzebie finansowania przez państwo litewskie kultury polskiej oraz mediów polskich na Litwie. Po zakończeniu spotkania przedstawiciele prezydenta zapewnili, że praca z przedstawicielami społeczności polskiej w grupach roboczych stanie się regularna.
Na spotkanie do pałacu prezydenckiego zostali zaproszeni: prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, prezes oddziału Związku Polaków na Litwie miasta Wilna Marek Kubiak, wiceprezes Rady Mniejszości Narodowych Litwy Władysław Wojnicz, prezes Związku Polaków Prawników Litwy Grzegorz Sakson, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy prof. Henryk Malewski, prezes Polskiego Klubu Dyskusyjnego Antoni Radczenko, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” Andrzej Łuksza, prezes Zrzeszenia Mediów Polskich na Litwie, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Krystyna Zimińska, kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Lilija Kiejzik, dyrektor wykonawczy Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Beata Czaplińska.

Inf. wł.