Więcej

  Jak w czasach Grunwaldu i Orszy…

  Czytaj również...

  W Wilnie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski z udziałem Mariusza Błaszczaka i Raimundasa Karoblisa, ministra ochrony kraju RL. Fot. Alfredas Pliadis, facebook, LRKAM

  W środę, 29 stycznia, w Wilnie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski z udziałem Mariusza Błaszczaka i Raimundasa Karoblisa, ministra ochrony kraju RL.

  „Kontynuujemy naszą współpracę, która odbywa się bardzo intensywnie. To spotkanie pozwoli ją jeszcze rozszerzyć, tak na szczeblu ministerialnym, jak i wojskowym. Nasze współdziałanie jest bardzo aktywne, wynika nie tylko z kontaktów sąsiedzkich, ale również ze wspólnego postrzegania zagrożenia za strony tego samego przeciwnika. Łączy nas wspólne stanowisko tak wobec NATO i wspierania naszych sojuszników: Ukrainy i Gruzji” – podkreślił w czasie konferencji prasowej Raimundas Karoblis.
  „W stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską osiągnięto wiele, a mam nadzieję, że jeszcze więcej osiągniemy w przyszłości. Podsumowując naszą współpracę, można powiedzieć, że wracamy do tego, co było przed stuleciami, przed bitwami pod Grunwaldem i Orszą” – zauważył minister ochrony kraju.

  Mariusz Błaszczak podkreślił znaczenie faktu, że pierwsze spotkanie ministrów obrony w nowym formacie odbyło się w symbolicznym miejscu: Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. „Wystarczy spojrzeć na ściany, na których wiszą portrety naszych wspólnych władców. Przez 400 lat to wspólne państwo było gwarantem naszego bezpieczeństwa” – podkreślił szef MON.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Wojska Litewskiego głównym partnerem w obronie jest Polska

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Przedstawiciel Polski podkreślił znaczenie polsko-litewskiej współpracy i wysiłek, jaki oba kraje wkładają w zapewnienie bezpieczeństwa, o czym świadczy najbardziej fakt, że Polska i Litwa przeznaczają na obronność po 2 proc. PKB. Szef MON poinformował również, że strona polska wyszła z inicjatywą umożliwienia litewskim studentom studiowania na polskich uczelniach wojskowych.
  „Wspólna historia jest elementem naszej tożsamości, symbolika jest niezwykle istotna także dziś, dlatego już teraz zapraszam ministra Karobolisa na kolejne spotkanie, które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie” – powiedział Błaszczak.
  Ministrowie obrony rozmawiali o współpracy wojskowej w dziedzinie skutecznej obrony przesmyku suwalskiego, możliwości integracji narodowych przestrzeni powietrznych i systemów obrony oraz działaniach na rzecz zapewnienia stałej obecności wojsk amerykańskich w regionie. Ministrowie podpisali wspólny komunikat ustanawiający obszary bardziej ścisłej współpracy między obu państwami.

  W czasie spotkania w Wilnie dowódcy Brygady Piechoty Zmechanizowanej „Geležinis vilkas” oraz 15. Brygady Zmechanizowanej Wojska Polskiego podpisali akt przystąpienia do Międzynarodowej Dywizji Północno-Wschodniej, na mocy którego żołnierze litewscy i polscy wspólnie będą uczestniczyli w szkoleniach i działaniach w obronie przesmyku suwalskiego.
  Powołanie Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski zostało uzgodnione w 2019 r. przez prezydentów Dalię Grybauskaitė i Andrzeja Dudę. Zgodnie z założeniem Rada ma się spotykać co najmniej raz w roku w celu omówienia kwestii dotyczących obrony. Termin pierwszego spotkania został uzgodniony podczas wizyty ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Wilnie, na uroczystościach pogrzebowych powstańców styczniowych w listopadzie 2019 r.

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Widowisko „Narodzony na Sianie” w Wilnie i Nowej Wilejce

  19 grudnia o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 21 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Widowisko wprowadzające w zadumę Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie” — widowisko wprowadzające w zadumę i refleksję w...

  „Tworzę swoje życie sam” po raz piąty. Szkolenia nt. podatków, ryzyka i biznesu „Filantropii plus”

  Poprzez ćwiczenia i praktyki uczestnicy szkolenia dowiedzą się: Jak odnaleźć swoje powołanie;Odnosić sukcesy;Realizować marzenia;Zarabiać pieniądze;Nauczą się małych technik, które odmieniają życie ogromnie. Szkolenie prowadzą przedsiębiorcy, którzy udzielą też praktycznej wiedzy nt. zakładania biznesu, podatków, ryzyka, itp. Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz atrakcyjny...

  Polska przejmuje dowodzenie Baltic Air Policing. Litewskie niebo przeszyją najlepsze francuskie myśliwce — Rafale

  Polskie Siły Powietrzne przejmą misję od Węgier Polskie Siły Powietrzne, które w ostatnim czasie wzmocniły misję Baltic Air Policing, pozostają na Litwie i przejmują dowództwo nad misją od Węgier. Z pomocą Polakom przybywają francuscy piloci, którzy wzmocnią misję najpotężniejszymi myśliwcami...

  Odszedł Jan Dowgiało — wieloletni dyrektor wileńskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

  Uczył matematyki w szkołach rejonu wileńskiego w Korwiu, Jałówce, Ławaryszkach. Najdłużej był związany ze Szkołą Średnią nr 19 w Wilnie — obecnym Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Jako lubiany i ceniony nauczyciel i dyrektor pracował tam przez 22 lata. To...